Sökning: "brandskyddsprojektering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet brandskyddsprojektering.

 1. 1. Implementering av brandskyddsprojektering i BIM : Mottagande av information och samverkan mellan konsulter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för ekoteknik och hållbart byggande

  Författare :Jannike Norum; [2020]
  Nyckelord :BIM; BIMeye; fire protection; fire engineering; implementation; projection.; BIM; BIMeye; brandskydd; brandskyddsprojektering; implementering; projektering.;

  Sammanfattning : Brandskyddsprojektering har länge släpat efter i den digitala världen, men allt fler konsulter, entreprenörer och fastighetsägare har börjat inse att även brandskyddsprojekteringen bör inkluderas i BIM-miljön. Syftet med denna studie är att utreda hur brandinformation presenteras på bästa sätt i projekteringsfasen, för att underlätta mottagandet av informationen och att upprätta riktlinjer för ett gemensamt arbetssätt som fungerar bra för alla discipliner i projektgruppen. LÄS MER

 2. 2. En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Marcus Larsson; Anton Håkansson; [2018]
  Nyckelord :verifiering; verifieringsbehov; analytisk dimensionering; brandskyddsprojektering; brandteknisk projektering; funktionsbaserade regler; allmänt råd; verification; identification of need for verification; fire safety engineering; fire safety design; performance requirements; deemed-to-satisfy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem. LÄS MER

 3. 3. Brandskydd under byggtid med BIM : Förbättringsmöjligheter för brandskyddet under byggtid i skedesstyrda APD-planer med BIM

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand; Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Rebecka Lundblad Roth; Ludwig Jerräng Carlstedt; [2018]
  Nyckelord :BIM; Communication; Control; Fire protection at construction sites; Planning; Workplace disposition plans; APD-planer; BIM; Brandskydd under byggtid; Kommunikation; Planering; Uppföljning;

  Sammanfattning : Vid en brand på byggarbetsplatsen finns det risk för personskador, skador på egendom och att byggproduktionen hamnar i ett driftstopp som kan bli kostsamt. Det finns brister vid planeringen av brandskyddet under byggtid (BUB) och vid olika arbetsmoment på byggarbetsplatsen. LÄS MER

 4. 4. Brandskyddsprojektering kopplad till BIM

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Mohammad Ahmad Hossein; Ahmad Milad Sharif; [2018]
  Nyckelord :Fire protection design; 2D-CAD; BIM; collaboration.; Brandskyddsprojektering; 2D-CAD; BIM; samordning.;

  Sammanfattning : Brandskyddsprojekteringen i olika projekt sker i dagsläget i 2D-CAD där filerna sparas iPDF-format. Detta framgick från de olika intervjuerna som skedde i samband med rapporten. LÄS MER

 5. 5. Behov och applicering av riskbaserad brandskyddsdimensionering i Sverige

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Erik Mattsson; Jenny Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Riskbaserat; funktionsbaserat; kvantitativ riskanalys; acceptanskriterier; säkerhetsnivå; brandskyddsdimensionering; risk-based; performance-based; quantitative risk analysis; acceptance criteria; safety level; fire safety design; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : As buildings get more and more complex and our cities get more and more populated, challenges arise for the persons involved in designing buildings. One of the most important system, the fire protection measures, needs to be designed properly for every building. LÄS MER