Sökning: "byggsten"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade ordet byggsten.

 1. 1. Development of a Tool for Inverse Aerodynamic Design and Optimisation of Turbomachinery Aerofoils

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Berkin Kurtulus; [2021]
  Nyckelord :Aerodynamics; Turbomachinery Airfoil design; Inverse Design Automation; Airfoil Optimization;

  Sammanfattning : The automation of airfoil design process is an ongoing effort within the field of turbo-machinery design, with significant focus on developing new reliable and consistent methods that can meet the needs of the engineers. A wide variety of approaches has been in use for inverse airfoil design process which benefit from theoretical inverse design, statistical methods, empirical discoveries and many other ways to solve the design problem. LÄS MER

 2. 2. Swedish Nitrogen Flows : A national budget of anthropogenically induced reactive nitrogen

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Vincent Lernbecher; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nitrogen is a fundamental element in all forms of life and a crucial component of our agricultural productivity and global food security. However, excess nitrogen caused by human activity poses a serious threat to the environment and human health. LÄS MER

 3. 3. Local Feature Correspondence on Side-Scan Sonar Seafloor Images

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Li Ling; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In underwater environments, the perception and navigation systems are heavily dependent on the acoustic wave based sonar technology. Side-scan sonar (SSS) provides high-resolution, photo-realistic images of the seafloor at a relatively cheap price. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer för dashboard projekt inom business intelligence : Faktorer som bör uppmärksammas inom Business Intelligence projekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Oskar Kölbrant; [2020]
  Nyckelord :Dashboard; business intelligence; success factors; Dashboard; business intelligence; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) har blivit en stor byggsten för många företag och en viktig aspekt är att det implementeras rätt så att beslutsfattare kan ta del av data för att fatta faktabaserade beslut. Detta data behöver beslutsfattare och övriga i ledningen ha tillgång till och kunna förstå det utan problem. LÄS MER

 5. 5. Optimerad schemaläggning av mötesbokningar

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Viktor Andersson; [2020]
  Nyckelord :Microsoft Outlook API; Schedule optimization; Target function; Web application; Authentication protocol; Java; JSP; JSON; Spring Boot; Microsoft Outlook API; Schemaläggningsoptimering; Målfunktion; Webbapplikation; Autentiseringsprotokoll; Java; JSP; JSON; Spring Boot;

  Sammanfattning : Kommunikation är en grundpelare för alla verksamheter och företag där möten är ett av de primära sätten för att samtala och fatta gemensamma beslut. Problemet som kan uppstå i samband med att en bokning av ett möte ska utföras är att försöka finna en tid då alla önskade mötesdeltagare kan delta vilket kan vara en tröttsam och tidskrävande process om många deltagare ska ingå i mötet. LÄS MER