Sökning: "canceröverlevare"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet canceröverlevare.

 1. 1. Nutritionsstatus, livskvalitet och kroppssammansättning hos patienter med avancerad huvud-halscancer - Långtidsuppföljning av canceröverlevare 6-10 år efter diagnos

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Camilla Hansson; [2019-06-14]
  Nyckelord :Huvud-halscancer; canceröverlevare; långtidsuppföljning; nutritionsstatus; malnutrition; livskvalitet; kroppssammansättning; Head and neck cancer; cancer survivors; long-time follow up; nutritional status; malnutrition; quality of life; body composition;

  Sammanfattning : Background:Nutritional problems are common in patients with head and neck cancer. Deterioration of the nutritional status can occur at diagnosis and thereafter get worse during and after treatment. This entails an increased risk for malnutrition and reduced quality of life. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar eftervården hos unga vuxna som överlevt cancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Julia Lund; Malin Stefansdotter; [2019]
  Nyckelord :Cancer; Canceröverlevare; Eftervård; Unga vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund  Att ha en upplevd hälsa och en känsla av sammanhang är viktigt för att känna en meningsfullhet livet. Cancer är en sjukdom som drabbar många människor varje år och som kan ge både fysiska och psykiska följder som påverkar individen negativt. LÄS MER

 3. 3. ”Vet inte om jag någonsin kommer bli densamma?” : Unga vuxnas upplevelser och erfarenheter av att ha överlevt cancer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Isabell Karlsson; Sandra Werner Johansson; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelser; erfarenheter; uppföljningsvård;

  Sammanfattning : Cancer är idag en av våra vanligaste folksjukdomar. Varje år drabbas 800 personer mellan 15-29 år. Det finns flera orsaker för att cancer ska utvecklas där rökning är en av de vanligaste riskfaktorerna. Behandlingar inom cancervård är bland annat strålning, cytostatika och kirurgi. LÄS MER

 4. 4. Sjukdomsfri, men inte frisk : Unga vuxnas upplevelse av livet efter att ha överlevt cancer som barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Vilma Boström; Evelina Edvinsson Engström; [2018]
  Nyckelord :canceröverlevare; unga vuxna; upplevelse; cancer som barn; friskförklarad; litteraturstudie;

  Sammanfattning : Cancer är en allvarlig sjukdom som ofta förknippas med äldre. Trots det drabbas också barn. Att drabbas av en allvarlig sjukdom som barn leder till att livet plötsligt förändras. Forskningen inom cancervård har lett fram till att allt fler överlever cancer som barn. LÄS MER

 5. 5. Sena gastrointestinala symtom efter strålbehandling mot cancer i bäckenområdet – en kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av livskvalitet

  Magister-uppsats,

  Författare :Karin Gustafsson; Charlotte Nilsson; [2016-05-04]
  Nyckelord :Late gastrointestinal symptoms; radiotherapy; pelvic cancer; nursing; quality of life; person-centred care;

  Sammanfattning : Background: A large amount of the survivors of pelvic cancer have been treated with radiotherapy, a vital part of the cancer treatment, but often resulting in unwanted late side-effects. Studies have shown that late side-effects on the intestines later lead to late gastrointestinal symptoms such as loose stools, defecation urgency, flatulence, fecal leakage, abdominal pain, bloating and rectal bleeding. LÄS MER