Sökning: "causal explanations"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden causal explanations.

 1. 1. ”Anledningen: Hon hade träffat en annan man och ville skilja sig” : En textanalys av tidningsartiklars beskrivningar av mäns våld mot kvinnor

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Maja Mauritzson; Lina von Schewen; [2021]
  Nyckelord :causal explanations; media; men’s violence against women; newspaper articles; socio-ecological model; types of violence; violence in close relationships; media; mäns våld mot kvinnor; orsaksförklaringar; socioekologiska modellen; tidningsartiklar; våld i nära relationer; våldsformer;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur artiklar från två välkända svenskakvällstidningar beskriver det våld som män brukar mot kvinnor i nära relationer. Vidare har det undersökts vilka orsaksförklaringar tidningsartiklar använder för att beskriva mäns våld mot kvinnor. LÄS MER

 2. 2. FOREIGN FIGHTERS - A PREDICTOR OF CONFLICT-RELATED SEXUAL VIOLENCE? : A quantitative study on how foreign fighters impact the occurrence of conflict-related sexual violence perpetrated by rebel groups

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Desiré Raagart; [2021]
  Nyckelord :CRSV; conflict-related sexual violence; foreign fighters; conflict; rebel groups; rebel group violence; violence against civilians;

  Sammanfattning : Why do some rebel groups perpetrate conflict-related sexual violence (CRSV) while others do not? A growing body of research has suggested various explanations, but offers no consensus regarding this puzzling question. At the same time, recent studies have recognized how foreign fighters impact rebel groups’ violence against civilians. LÄS MER

 3. 3. Sambandet mellan psykologisk trygghet och känslomässigt engagemang till organisationen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Hugo Henfeld; Tobias Johansson; [2021]
  Nyckelord :affective commitment; Affective Commitment Scale; Edmondson Team Psychological Safety Survey; organizational commitment; psychological safety; Sweden; white-collar workers affektivt engagemang; organisatoriskt engagemang; psykologisk trygghet; kontorsanställda; Sverige; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie avsåg att undersöka förekomsten och fördelningen av psykologisk trygghet och affektivt engagemang hos kontorspersonal som arbetar i team. Vidare syftade denna studie till att undersöka till vilken grad variablerna samvarierar med varandra, samt gentemot olika demografiska faktorer. LÄS MER

 4. 4. Counting votes or counting bodies? : A qualitative study on the effect Regime Type has on the nature of Pre-election Violence in autocratic states

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Tilda Janbrink; [2021]
  Nyckelord :Military regime; elections; electoral violence; pre-election violence; autocracy; state repression; Pakistan; Uzbekistan;

  Sammanfattning : In a quantitative study in 2007, Davenport found that autocratic military regimes statistically face a higher risk of electoral violence than authoritarian party-backed regimes. This thesis has attempted to link Davenports findings with theories on military belligerence presented by Lai and Slater (2006) as well as Geddes et al. LÄS MER

 5. 5. To intervene, or not to intervene? Developing an understanding on the relationship between international intervention and the ethnification of politics

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för freds- och konfliktforskning

  Författare :Bianca Bucec; [2021]
  Nyckelord :post-war politics; international intervention; ethnification of politics; Mostar; Sarajevo;

  Sammanfattning : This study explores the relationship between international intervention and the ethnification of politics and seeks to explain the degree to which international involvement affects the degree of ethnification of politics. Deriving from explanations that suggest that the ethnification of politics is attributed to the greater interethnic trust facilitated through credible institutions, this study argues that the ethnification of politics is lower in cases where the greater involvement by the international intervention in local institution-building can be observed. LÄS MER