Sökning: "children’s voice"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden children’s voice.

 1. 1. Becoming Citizens : Representations of Citizenship in European Children's Literature

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Aura Saxen; [2018]
  Nyckelord :children s literature; citizenship; Europe; nation state; critical content analysis;

  Sammanfattning : This thesis examines the representations of citizenship in award-winning children's novels from Finland, France, Sweden and the UK to analyse how the effects of recent cultural and economic developments affecting European societies are described and explored in children's literature. In recent years, both the EU and the nation-state have seemed to be in a state of crisis. LÄS MER

 2. 2. Children’s Rights: the balance between children’s participation and protection : A policy analysis of the government report “A window of opportunity- a strengthen children’s rights perspective for children in refuges”

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Frida Liljekvist; [2018]
  Nyckelord :children’s rights; refuge; children’s voice; best interest of the child; UNCRC;

  Sammanfattning : In November 2016 the Swedish government requested a study where actions were suggested in order to strengthen the children's rights perspective for those children living at refuges. This resulted in the commission of inquiry "A window of opportunity- a strengthen children's rights perspective for children in refuges" (SOU 2017:112). LÄS MER

 3. 3. "Barn har också rätt att göra sin sin röst hörd" : En kvalitativ studie om fem förskollärares syn på barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Josefine Linder; Jenny Hansen; [2018]
  Nyckelord :Barns delaktighet; Barns perspektiv; Barnperspektiv; Livsvärldsfenomenologi; Förskolans miljö; Sociokulturella perspektivet;

  Sammanfattning : Syftet är att studera hur förskollärare arbetar med barns delaktighet i utformningen av förskolans miljö. Fem interjuver har genomförts på respektive förskollärares avdelning, alla förskolor befinner sig i mellersta Skåne. LÄS MER

 4. 4. "slut mä däj, ja här nu" - små barns tillträden i förskolan : En observationsstudie av de yngsta barnens användande av kommunikativa resurser vid förhandlingar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Sofia Åsberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate the communicative resources used by children when negotiating for access, studying such things as what communicative methods they use, for what purpose, and when children use an adult as a resource for communication. This is a qualitative study based on structured non-participatory observations using field notes, and for the analysis I use an ethnographic method. LÄS MER

 5. 5. Elected children's views on school elections and students councils in Greece

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Tema Barn

  Författare :Georgios Avramidis; [2018]
  Nyckelord :children perspectives; students’ elections; students’ councils; democratization; Greece;

  Sammanfattning : The main aim of this paper is to highlight and investigate children’s perspectives on the ordinance of students’ elections and students’ councils in the country of Greece. This study is motivated by the huge lack of research on the topic in Greece and aim to seek student’s views in regards to students’ councils. LÄS MER