Sökning: "clinical skills"

Visar resultat 1 - 5 av 128 uppsatser innehållade orden clinical skills.

 1. 1. Autism spektrum störning & KBT interventioner En litteraturstudie om barn och unga med ASD och social ångest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jessica Ottosson; Nemo Bergnehr; [2021]
  Nyckelord :autism; KBT; social ångest; sociala färdigheter; ungdomar; CBT; social anxiety; social skills; adolescent; Social Sciences;

  Sammanfattning : Barn och ungdomar med autismspektrumstörning (ASD) löper större risk att uppleva ångestsymtom av olika slag. Tidigare studier har visat att effekten av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan minska ångest hos patienter med ASD. LÄS MER

 2. 2. Att vårda patienter ur sjuksköterskestudenters perspektiv : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annika Rosén; William Norin Smrečki; [2021]
  Nyckelord :Clinical practice; experiences; nursing student; literature review; Erfarenheter; sjuksköterskestudenter; litteraturstudie; verksamhetsförlagd utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter integrerar teori och praktiska moment med stöd av sjuksköterskor under verksamhetsförlagd utbildning. Vårdandets konst är en process som kräver ständig reflektion för att se och vårda patienters problem och behov. LÄS MER

 3. 3. Small animal veterinarians’ communication with pet owners from av Motivational Interviewing (MI) perspective

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ebba Jennolf; [2021]
  Nyckelord :motivation; dog owner; pet owner; advisor-client; dental home care; tooth brushing;

  Sammanfattning : Communication is a significant part of the veterinary profession. A veterinarian does not only need the skills to make the correct diagnosis, but also to communicate effectively for the treatment to be successful. LÄS MER

 4. 4. Operationssjuksköterskans erfarenheter av kommunikation på operationssal

  Magister-uppsats,

  Författare :Andrea Mujkanovic; Felipe Faundes Espinoza; [2020-06-26]
  Nyckelord :Perioperative Nursing; Communication; Experience; Qualitative Research;

  Sammanfattning : Background: Previous research shows that incurable injuries in the perioperative environmentcan be attributed, among other things, to a lack of communication within the interprofessionalcare team. Knowledge and competence lead to effective communication which can preventcomplications arising from surgery. LÄS MER

 5. 5. Exploring the Roles of Parents and Teachers for Intervention for Inclusive Education of Children in Need of Support in Low & Middle Income Countries of the Southern Region of Africa. A Systematic Literature Review from 2011-2020

  Magister-uppsats, Jönköping University/HLK, CHILD

  Författare :FOLAKE SOYEGE; [2020]
  Nyckelord :School intervention; low and middle income countries; inclusive education; parents; teachers;

  Sammanfattning : Background: In this paper, we examine the role of parents and teachers in inclusive education intervention programmes.  Developing countries mostly have inclusive education policies in place, but implementation in many of such nations remain a serious challenge. LÄS MER