Sökning: "command responsibility"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden command responsibility.

 1. 1. When we see something that is well beyond our understanding : The duty of States to investigate war crimes and how it applies to autonomous weapons systems

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Conrad Palmcrantz; [2019]
  Nyckelord :lethal autonomous weapons; machine learning; grave breaches; accountability; command responsibility;

  Sammanfattning : This thesis analyses States’ duty to investigate grave breaches of humanitarian law and how it applies to deep reinforcement learning autonomous weapons. It identifies basic technologic intricacies related to deep reinforcement learning and discusses what issues may arise if such software is used in weapons systems. LÄS MER

 2. 2. Vad motiverar, trygghet eller äventyr? : En kvantitativ studie som jämför pliktade och frivilliga rekryter i motiverande drivkrafter och synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Emilia Stenström; [2019]
  Nyckelord :motivation; leadership; military; occupational defense; duty defense; motivation; ledarskap; militär; yrkesförsvar; pliktförsvar;

  Sammanfattning : År 2018 återinfördes pliktsystemet i Sverige vilket innebar att vi till delar lämnade ett professionellt yrkesförsvar som vi hade haft på grund av fredstider. Frivillighetsförsvaret hade haft vissa problem med ”tappet” av människor både under grundutbildningen på grund av möjligheten till avhopp men också efter grundutbildningen. LÄS MER

 3. 3. Framtidens officer, härförare eller bokmal? : En studie av den svenske officeren och en analys av examensmålen för Officersprogrammet på Försvarshögskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Jonas Cattelin; Mats Kinander; [2019]
  Nyckelord :Military officer; officers’ profession; officers’ programme; Swedish armed forces; Swedish Defence University; monopoly on violence; armed battle; academisation; versatility; inner moral guidance.; Officer; officersprofession; officersprogram; Försvarsmakten; Försvarshögskolan; våldsmonopol; väpnad strid; akademisering; mångsidighet; inre kompass;

  Sammanfattning : Utbildningen av officerare är omdiskuterad och har kanske alltid varit det. Men de senaste årens förändringar av officersutbildningen och akademisering av yrket samt ändrade befälsstrukturer i Försvarsmakten (FM) har återigen satt fart på diskussionen. LÄS MER

 4. 4. A new programming model for enterprise software : Allowing for rapid adaption and supporting maintainability at scale

  Master-uppsats, KTH/Elkraftteknik

  Författare :Marc Höffl; [2017]
  Nyckelord :Enterprise Software; Microservices; Event Sourcing; Command Query Responsibility Segregation CQRS ; Distributed Systems; Process Systems; Enterprise Resource Planning ERP ; Business Process Re-engineering BPR ; Transparency; Adaptability; Testability; Reparability; Seneca.js; Hemera.js; Enterprise Software Patterns; Pattern Matching; Transport Independence; Additivity;

  Sammanfattning : Companies are under constant pressure to adapt and improve their processes to staycompetitive. Since most of their processes are handled by software, it also needs toconstantly change. Those improvements and changes add up over time and increase thecomplexity of the system, which in turn prevents the company from further adaption. LÄS MER

 5. 5. Uppdragstaktik – mer än att bara ta initiativ : En metateoretisk analys av begreppet uppdragstaktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Rebecca Fröling; [2017]
  Nyckelord :Uppdragstaktik; Mission Command; John Gerring; Good Concepts; Metateoretisk analys;

  Sammanfattning : Mission command is one of the most common styles of command and control in modern armies, and much has been written about it. However, the theories have taken different turns and developed into different understandings of mission command. LÄS MER