Sökning: "traditionella kläder"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden traditionella kläder.

 1. 1. Konsumtionens vara eller icke vara – Kan klädbranschen någonsin bli hållbar? : En kvalitativ studie om svenska outdoorföretags möjligheter att forma hållbara konsumtionsmönster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lisa Lidén; Elvira Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Hållbara affärsmodeller; hållbar konsumtion; cirkulär ekonomi;

  Sammanfattning : Vår globala population växer och resursanvändandet och konsumtionsnivåerna accelererar i takt med en ökad ekonomisk aktivitet. Frågan kring konsumtionens miljömässiga och sociala implikationer har på ett sällan skådat sätt lyfts in i vår vardag, och det blir för oss människor allt tydligare att faktumet att fortsätta förbruka materiella resurser i denna takt inte längre är ett alternativ för en hållbar framtid. LÄS MER

 2. 2. "Killar har inte klänning" : En komparativ analys av könsskillnader bland kläder, färger och leksaker i barnlitteratur från 1970 fram till 2017.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Amanda Bååth; [2018]
  Nyckelord :Gender; gender marker; toys; clothes; colors.; Genus; könsmarkörer; kläder; färger; leksaker.;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att undersöka vilken funktion kläder, färger och leksaker har för att framhäva skillnader, men också likheter, mellan manligt och kvinnligt i bilderböcker utifrån ett historiskt perspektiv. Enligt tidigare forskning och olika teorier använder människan leksaker, kläder och färger för att skilja på flickor och pojkar. LÄS MER

 3. 3. ”I need my own armor, and soon. What a silly queen I'd look if I was to slowly be flattened into a man.” : Normbrytande kvinnliga protagonister i Erika Johansens The Queen of the Tearling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Elinor Roos; [2017]
  Nyckelord :Fantasy; Kvinnliga protagonister;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som utgångspunkt att genren fantasy inte enbart skall ses som eskapistisk utan som en möjlighet att behandla närliggande samhällsproblem som kan tydliggöras med hjälp av att läsaren blir satt i ett annat, helt främmande perspektiv. Utifrån detta undersöks ur ett genusvetenskapligt perspektiv två kvinnliga protagonister från Erika Johansens trilogi The Queen of the Tearling  med verken The Queen of the Tearling, The Invasion of the Tearling och The Fate of the Tearling. LÄS MER

 4. 4. Relationer i tiden : En kvantitativ studie om konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Karlsson Välimäki; Daniel Piran; [2017]
  Nyckelord :Konsumentrelationer; utbyte; beteende; internetbutiker; traditionella butiker; relationsstyrka;

  Sammanfattning : År 2008 genomfördes en studie som undersökte konsumenters relation till internetbutiker respektive traditionella butiker. Sedan 2008 har internethandel blivit betydligt vanligare. LÄS MER

 5. 5. The future of e-commerce

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Matilda Björkman Höglund; Maria Olsson; [2017]
  Nyckelord :E-handel; transporter; koldioxidutsläpp; scenarioanalys; samlastning;

  Sammanfattning : E-handeln växer eftersom allt fler personer handlar via internet. Konsumtionsmönstret ändras och allt fler söker sig till företags hemsidor för att köpa varor online. Även tjänster som exempelvis musik och film blir mer internetbaserat och köps och beställs ofta via internet. LÄS MER