Sökning: "csr systembolaget"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden csr systembolaget.

 1. 1. “Lite fiffigt sådär” : En studie om konsumenters upplevelse av Systembolagets marknadsföring

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Emma Lundemo Dahlin; Hanna Bjurenborg; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; marketing; CSR; Encoding Decoding; Advertising; Social marketing; impact on consumption.; Systembolaget; marknadsföring; CSR; inkodning avkodning; Social marknadsföring; reklam; påverkan på konsumtion.;

  Sammanfattning : This is a thesis in Media and Communication Studies at the Department of Informatics and Media, Uppsala University; “Systembolaget's marketing - a little clever like that” (Systembolagets marknadsföring - lite fiffig sådär) written by Hanna Bjurenborg and Emma Lundemo Dahlin. This is a qualitative study that examines consumers' experience of Systembolaget's marketing. LÄS MER

 2. 2. Det gröna vinet : en studie om svenska vinimportörers relation till CSR

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Céline de Tavernier; Adam Henriksson; [2016]
  Nyckelord :CSR; Legitimitet; Implementering; Vinimportör;

  Sammanfattning : Bakgrund På grund av ökad medvetenhet i samhället och högre krav från konsumenter, har CSR blivit allt mer aktuellt. Systembolaget har infört en uppförandekod för sina leverantörer. Sedan 2013 har försäljningen av ekologiskt producerade drycker ökat markant hos Systembolaget. LÄS MER

 3. 3. The effects of CSR initiatives and CSR communication on customers’ responses and satisfaction : a quantitative study examining Systembolaget’s CSR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emelie Marklund; Martina Östergren; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Corporate social responsibility (CSR) has lately grown to be a well-researched area and most companies engage in social responsibilities to some extent. It has been shown that companies’ CSR and CSR communication affects consumer responses. LÄS MER

 4. 4. Arbete med och uppföljning av CSR : En jämförande studie av socialt hållbart företagande inom tre statliga företag

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Charlotta Adriansson; Emma Holmberg; [2014]
  Nyckelord :Hållbart företagande; socialt hållbart företagande; statliga företag; samhällsansvar; CSR-arbete; CSR-verktyg; implementering; utfall; effekter;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att ge indikationer på förekommande CSR-verktyg och arbete relaterat till socialt hållbart företagande samt dess effekter inom svenska statliga företag. Genom att relatera de statliga företagens hållbarhetsarbete med dess effekter kan uppsatsen bringa information till detta, hittills, outforskade område samt visa på vilka utfall detta socialt hållbara arbete kan medföra. LÄS MER

 5. 5. Reporting on Labour - The Case of Systembolaget

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofie Olsson; [2014]
  Nyckelord :CSR; reporting; Systembolaget; supply chain; labour; worker; inclusion; power; development; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In a globalised world dominated by market-led growth, a rolled back state and a powerful business sector, production networks have become increasingly complex. Corporate social responsibility (CSR) evolved as a mainly business-driven response to civil society actors’ call for more ethical business practices that care for people and environment. LÄS MER