Sökning: "cultivation theory"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden cultivation theory.

 1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
  Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER

 2. 2. CULTIVATION EFFECTS IN A FRAGMENTED MEDIA ENVIRONMENT. Examining the reciprocal relationship between selective media use and crime perceptions

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Angelica M. A Cöster; [2020-07-21]
  Nyckelord :media effects; cultivation theory; the reinforcement spirals model; selective exposure; alternative media; crime perceptions; first-order effects; interpersonal communication; media content analysis; structural equation modelling; cross-lagged panel model;

  Sammanfattning : Our media environment has changed rapidly since the cultivation theory was proposed by Gerbner in the late '60s. The amount of news media content has increased to an unprecedented level and the surge of alternative media sites has given news media consumers the option to selectively expose themselves to news that conveys a version of reality which is aligned with their own perceptions. LÄS MER

 3. 3. Community Supported Agriculture - En studie om konsumenters motivationer och barriärer till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Diana Tocu; Fatima Kaziy; [2020]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture; Globala livsmedelssystem; Lokala livsmedelssystem; Andelsjordbruk; Andelsägare; Theory of Planned Behavior; SWOT;

  Sammanfattning : I det industrialiserade globaliserade livsmedelssystemet ligger en paradox: tillgången till prisvärda livsmedel och den ökande livsmedelsproduktionen har resulterat bland annat i landrubbningar, hunger och matbrist, fetma, och sist men inte minst miljöpåverkan som hotar själva resurserna som livsmedelsproduktionen beror på. Flera alternativa livsmedelssystem har dykt upp som en respons till denna utveckling, varav Community Supported Agriculture (CSA). LÄS MER

 4. 4. Potato farmers’ decision-making under uncertainty : a study about farmers’ reference points and domain specific risk preferences.

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Daniel Pettersson; [2020]
  Nyckelord :eckel and grossman method; experimet; farmers; potato cultivation; prospect theory; reference point; risk domains; risk preference;

  Sammanfattning : Swedish agriculture has declined for several decades, and for potato cultivation, the decrease has been particularly dramatic. At the same time, Sweden has adopted a national food strategy that aims to increase the production of foodstuff in Sweden. If this strategy is to be realized, the trend of declining production must be reversed. LÄS MER

 5. 5. Representation and Stereotyping in Board Games. A Study of How Gender, Race, Sexuality, Ability and Age Are Portrayed in Strategic Board Games

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Maria Oliviander; [2019-07-08]
  Nyckelord :representation; stereotypes; gender roles; board games; gender theory; intersectionality theory; cultivation theory;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation is to see if contemporary strategic board games maintain a stereotypical representation of different societal groups. The main objectives are to see to what extent different social groups are represented and how they are being represented. Special attention will be directed at stereotypes. LÄS MER