Sökning: "depression andlighet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden depression andlighet.

 1. 1. Livskvalitet hos kvinnor med bröstcancer : En deskriptiv litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Malin Järnkrok; Len To; [2017]
  Nyckelord :Bröstcancer; kvinnor; livskvalitet; skattning.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och i Sverige drabbas 9000–10000 personer per år. Antalet som insjuknar i bröstcancer ökar för varje år och kvinnor mellan 65-74 år är den åldersgrupp som har den procentuellt största ökningen i antalet insjuknade. LÄS MER

 2. 2. Patientens upplevelse av existentiell smärta vid cancer : Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anneli Garzon; Ivana Bumbaroska; [2014]
  Nyckelord :Existentiell pain; cancer; patient experience; Existentiell smärta; cancer; patient upplevelser;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Cancer är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige. Vid cancer sker en okontrollerad mutation av cellerna som leder till tumörbildningar. Sjukdomen förändrar den drabbades liv och kan ge sociala, emotionella och existentiella konsekvenser. LÄS MER

 3. 3. Andlighet i missbruksvården : en kvalitativ studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Gustav Alnervik; Karin Bernhardson; [2012]
  Nyckelord :andlighet; missbruksvård; AA; tolvsteg;

  Sammanfattning : ABSTRAKT Linnéuniversitetet Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap Pedagogik med inriktning mot ungdoms - och missbruksvård, examensarbete. Titel                                   En kvalititav studie om personalens upplevelser och deras syn på 12-stegsbehandling och dess andliga inslag. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser vid diagnosen bröstcancer : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för hälsa

  Författare :Linda Andersson; Sarah Sederström; [2011]
  Nyckelord :Andlighet; Bröstcancer; kvinnor; nydiagnostiserad; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bröstcancer är den vanligaste förekommande cancerformen bland kvinnor i Sverige och i övriga världen. Beskedet om diagnosen bröstcancer kan upplevas som en livshotande sjukdom som kan orsaka lidande och förändringar i personens livsvärld samt utlösa en rad starka känslomässiga upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Patientents perspektiv egenvård vid på diabetes typ 2 - en litteraturstudie.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Karin Erlingsson; Moa Lönn; [2010]
  Nyckelord :diabetes typ 2; egenvård; alkohol; religion;

  Sammanfattning : Erlingsson, K & Lönn, M. Patientens perspektiv på egenvård relaterat till diabetes typ 2. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 poäng. LÄS MER