Sökning: "Reklam riktad till män"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Reklam riktad till män.

 1. 1. Oetisk marknadsföring i sociala medier : ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Rebecca Jonsson; William Lundin; Valentina Mikulic; [2020]
  Nyckelord :ethics; marketing; social media; influencer; unethical; marketer; etik; marknadsföring; sociala medier; influencer; oetiskt; kommunikatör;

  Sammanfattning : Teorin som ställs i denna studie är att det utvecklats ny problematik i samband med uppkomsten av marknadsföring i sociala medier. I denna studie identifieras de etiska utmaningarna och hur konsumenterna påverkas av dem. LÄS MER

 2. 2. Reklamens utformning och förändring under 2010-talet : En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Markus Gerhardsson; [2019]
  Nyckelord :multimodal analys; reklam; reklamannonser; modelläsare; män; kvinnor;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur reklamannonser riktade till män respektive kvinnor är utformade idag och om det har skett någon märkbar förändring av utformandet av dessa under 2010-talet. För att kunna ta reda på detta analyserar jag fyra annonser riktade till män (två från 2011, två från 2019) och fyra annonser riktade till kvinnor (två från 2011, två från 2019), hämtade ur Café respektive Elle. LÄS MER

 3. 3. Individanpassad marknadsföring i online-modebranschen - en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johanna Viitanen; Anna Rosenberg; Elin Gabrielsson; [2018]
  Nyckelord :Personalized marketing; Loyalty; Integrity; Customer Relationship Management; A balancing act; Relevance; Timing; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att utforska konsumentens uppfattning av online-modeföretags individanpassade marknadsföring. Konsumentens uppfattning syftar till att ge perspektiv på utformningen av den individanpassade marknadsföringen samt hur den skall förhållas i en balansakt mellan lojalitet, integritet och relationsbyggande. LÄS MER

 4. 4. Sälja grej med tjej, är det okej? : En kvalitativ studie om konsumenters attityd till reklam medsexualiserade kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Viktoria Knutsson; [2018]
  Nyckelord :Advertisement; sexualization; objectification; marketing; women; attitude; sex; Reklam; sexualisering; objektifiering; marknadsföring; kvinnor; attityd; attitydundersökning; sex;

  Sammanfattning : Kvinnors kroppar används ofta i reklam som dekorativa föremål. De skildras ofta iundergivna roller och framställs vanligen som om deras uppgift är att tillfredsställamannen. Det här gör då att kvinnor i reklam ofta objektifieras eller sexualiseras, ochden här typen av reklam har ökat sedan 60-talet. LÄS MER

 5. 5. Reklamannonsens utformning : En jämförelse mellan reklam riktad till män respektive kvinnor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Julia Bergklint; [2015]
  Nyckelord :kommunikation; reklam; genus;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att undersöka hur reklamannonser för skönhetsprodukter ser ut för två olika målgrupper: män och kvinnor. För att undersöka detta har jag analyserat utformningen hos skönhetsannonser i modemagasinen Elle och Café. Elle riktar sig till kvinnor och Café till män. LÄS MER