Sökning: "detomidin"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet detomidin.

 1. 1. Konstantinfusion med alfa2-agonister hos häst : påverkan på kardiovaskulära funktioner, syresättning och uppvakning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Rebecka Lindqvist; [2017]
  Nyckelord :anestesi; sedering; häst; detomidin; medetomidin; dexmedetomidin;

  Sammanfattning : Anestesi på häst är associerat med stora risker och hög mortalitet, och inhalationsmedel som används i dagsläget har en uttalad negativ effekt på kardiovaskulära funktioner och respiration. Detta är viktigt att ha i åtanke i samband med narkos, då cirkulationskollaps och hjärtstillestånd är de vanligaste orsakerna till dödsfall associerade till hästanestesi. LÄS MER

 2. 2. Varför uppstår fatala biverkningar på detomidinsederade hästar behandlade med sulfonamider?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Annika Källse; [2016]
  Nyckelord :detomidin; sulfonamid; häst; biverkning; detomidine; sulphonamides; horse; adverse drug-interaction;

  Sammanfattning : Detomidin och sulfadiazin är två vanligt förekommande läkemedelssubstanser till häst, där en interaktion med fatala biverkningar kan uppstå. Detomidin är en α₂-agonist och vanlig för sedering med analgetisk effekt. Sulfadiazin är en sulfonamid och en av två antibakteriella substanser i kombinationen trimetoprimsulfa. LÄS MER

 3. 3. Påverkar EAP sederingsgraden av detomidin hos häst?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Frida Karlsson; [2015]
  Nyckelord :EAP; equine appeasing pheromone; detomidin; sederingsgrad; häst; detomidine; degree of sedation; horse;

  Sammanfattning : Equine appeasing pheromone (EAP) är ett feromon som avges vid juverområdet på ston under digivningsperioden. Detta feromon har framställts syntetiskt och ingår i produkten ConfidenceEQ som går att köpa receptfritt på apotek och kliniker. LÄS MER

 4. 4. Visual evoked potentials (VEP) : utveckling hos den växande hästen

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Måns Michanek; [2013]
  Nyckelord :VEP; Visual evoked potentials; Synsinne; Utveckling; Mognad; Häst; Föl;

  Sammanfattning : VEP (visual evoked potentials) är en elektrofysiologisk metod som används för att studera de högre synvägarnas (postretinal) funktion. Hos många djurslag sker en omfattande utveckling av VEP-kurvans utseende från födseln fram till vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. Plasma cortisol concentrations after treatment with methadone alone or together with acepromazine or detomidine in horses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Boman; [2013]
  Nyckelord :methadone; cortisol; acepromazine; detomidine; horse;

  Sammanfattning : Opioider är vitt använt på smådjur som smärtlindring och för att minska behovet av anestesimedel. Opioider har också nyttjats på hästar så långt som 70 år tillbaka i tiden men användandet har varit begränsat och kontroversiellt då hästar lätt exciterar på grund av opioider. LÄS MER