Sökning: "diabetes typ 2 och omvårdnad"

Visar resultat 1 - 5 av 214 uppsatser innehållade orden diabetes typ 2 och omvårdnad.

 1. 1. Diabetes typ 2 och kognitiv dysfunktion: hur ser sambandet ut och vilka riskfaktorer kan förebyggas genom distriktssköterskans hälsofrämjande omvårdnad? : En studie baserad på Swedish National study on Aging and Care i Blekinge – SNAC-B.

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Hanna Erixon; [2023]
  Nyckelord :district nurses; cognitive dysfunction; nursing; patient-centred care; type-2 diabetes; distriktssköterskor; kognitiv dysfunktion; omvårdnad; patientcentrerad vård; typ-2 diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 innebär ökad risk för kognitiv sjukdom. Forskning visar att båda sjukdomarna kommer öka markant de kommande 20 åren, framför allt på grund av en allt äldre befolkning men också av den kraftig ökningen av livsstilssjukdomar som fetma och insulinresistens. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelser av att leva med diabetiska fotsår : En litteraturöversikt med kvalitativ design

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Lamija Atovic; Sara Corral Torres; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus type 1; Diabetes Mellitus type 2; experiences; self care; metabolic syndrome; Diabetes Mellitus typ 1; Diabetes Mellitus typ 2; upplevelser; egen vård; metabolt syndrom;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus (DM) är en kronisk sjukdom som kan påverka flera kroppsliga funktioner, vilket i sin tur kan leda till svåra komplikationer. En av dessa är svårläkta sår, vilket är förknippat med en omfattande börda för patienterna. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av livsstilsförändringar hos vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sofia Persson; Max Södergren; [2023]
  Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; erfarenheter; kvalitativ och livsstilsförändringar;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är ett globalt folkhälsoproblem som påverkar 537 miljoner människor världen över 2021. Sjukdomen kan leda till komplikationer, men genom att införa hälsosamma levnadsvanor kan risken för komplikationer förebyggas och minskas. LÄS MER

 4. 4. Vuxna personer med diabetes mellitus typ 2 och deras erfarenheter av stöttning till egenvård : En litteraturöversikt med kvalitativ ansats.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University

  Författare :Emilia Skarp; Sanne Gunnarsson; [2023]
  Nyckelord :Kommunikation; kunskap; motivation; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom där allt fler av världens befolkning får diagnosen. Sjukdomen är kopplad till stora risker och kan leda till livsfarliga komplikationer. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning av faktorer som påverkar livskvalitet hos personer med Diabete typ 2

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Jasmina Dimac; [2023]
  Nyckelord :Diabetes; livskvalitet;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 2 (DMT2) är en kronisk sjukdom som uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller när kroppen inte effektivt kan använda insulinet som produceras. Förändringar i livsstil och mångfalden av komplikationer kan påverka quality of life (QoL) för personer med DMT2. LÄS MER