Sökning: "djuppsykologi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet djuppsykologi.

 1. 1. Omvägar kring verkligheten - en studie om arketyper och individuation i Romanen om Olof

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Tommy Oksanen; [2012]
  Nyckelord :Arketyp; djuppsykologi; Jung; Freud; Eyvind; Johnson; individuation; sagor; Romanen om Olof;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur Olofs inre utveckling i Romanen om Olof från 1934-1937 av Eyvind Johnson kan läsas med hjälp av sagorna. I uppsatsens första del ges en beskrivning av syfte och frågeställning, metod och en översikt av tidigare tolkningar av sagorna i Romanen om Olof. Metoden utgår ifrån Jungs arketyp- och individuationsbegrepp. LÄS MER

 2. 2. Den helande bilden : kopplat till bildterapi och Jungs analytiska psykologi ...

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Petra Gunnarsson; [2008]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; bildterapi; objektrelationsteori; libido; katharsis; bildterapeut; psykoestetik; bildpedagogik; arketyp; symbol; djuppsykologi; bild; alkemi; shamanism; komplex;

  Sammanfattning : Jag vill med min uppsats ta med läsaren på en djupdykning i bilden och symbolernas värld även om det med ord kan vara svårt att beskriva, då det ju i själva verket rör sig om en nivå som kommer före ordet. Mitt huvudsakliga syfte är att utforska huruvida bilderna och symbolerna fortfarande är livsnödvändiga för människans psykiska och kanske därmed fysiska överlevnad? Kan vi fortfarande än i dag, låta oss beröras av deras kraftfält och därmed göra förändringen, utvecklingen, transformationen och helandet möjligt?! Vidare vill jag undersöka bildens dubbla roll som både ”symtomavslöjare” och framåtblickande ”transformerande helare”, samt kopplingen till shamanism och alkemi. LÄS MER

 3. 3. Johan August Gustafsson-Den dristige träskulptören från Öland : En semiotisk bildanalys av ett urval av hans artefakter.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Eva Lindvall; [2008]
  Nyckelord :Naiv konst; orginal; konstnärsrollen; träskulpturer; djuppsykologi;

  Sammanfattning : Utifrån särlingen, bonden, uppfinnaren, mytens och havets man Johan August Gustafsson (1852-1932) undersöks hans konstnärskap med begreppen original, modernitet och primitivism samt djuppsykologins och modernitetens framväxt.I uppsatsen analyseras ett urval av åtta artefakter med en hjälp av en semiotisk bildanalys och en stilanalys med syfte att försöka finna en eventuell förändring i hans konstnärskap och om detta var något som förväntades av särlingars konst eller om den förväntades vara genuin. LÄS MER

 4. 4. Från djuppsykologi till höjdpsykologi : från Mesmer till Wilber

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Astrid Mörner; [2006]
  Nyckelord :jungiansk psykologi; transpersonell psykologi; arketyp; skuggan; anima; animus; självet;

  Sammanfattning : Forskningsöversikt Under denna rubrik har jag beskrivit den historiska utecklingen av de psykoterapeutiska skolbildningarna, från Anton Mesmer och markis de Puységur på 1700-talet till 1900-talets psykoanalytiska och psykodynamiska inriktningar, fram till de därefter framväxande transpersonella inriktningarna. Avhandling I avhandlingen har jag fokuserat på några teoretiska begrepp i C. LÄS MER

 5. 5. Individuation med olika mål? : en jämförande studie över C. G. Jungs och M. Bubers syn på människans relation till det transcendenta

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Dan Ahlvin; [2006]
  Nyckelord :Carl Gustav Jung; Martin Buber; alienation; meningsförlust; livets mening; skuld; självet; jag - du; existentialism; djuppsykologi; jungiansk psykologi; dialogfilosofi; transcendent; individuation;

  Sammanfattning : Mitt syfte med detta arbete är att försöka belysa den svårighet som både Jung och Buber såg för människan att finna helhet och äkthet i livet. Denna fråga är för mig högst aktuell i det samhälle jag lever i idag. Genom en uppdelning av tiden och rollerna har helheten gått förlorad vilket hotar att splittra människan. LÄS MER