Sökning: "effective product development"

Visar resultat 1 - 5 av 301 uppsatser innehållade orden effective product development.

 1. 1. Våm-pH hos mjölkkor : jämförelse av mättekniker och pH-förändring i samband med foderintag

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Veronica Furenbäck; [2019]
  Nyckelord :nätmagens pH; våmacidos; SARA; LRCpH; eBolus; buffring; salivflödeshastighet; tuggaktivitet; idissling; peNDF; partikellängd; sortering;

  Sammanfattning : Våmmens pH hos mjölkkor varierar under dygnet och mikroberna i våmmen behöver ett pH mellan 6-6,5 för att fungera optimalt. Normalt hålls våm-pH stabilt genom att kon absorberar flyktiga fettsyror (VFA) till blodet och den viktigaste mekanismen är saliven vilket har en buffringsförmåga då den innehåller bikarbonat och vätefosfatjoner. LÄS MER

 2. 2. Design of a family of acoustic panels that follows Kinnarps guidelines

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Gabriel Juárez Mejía; Julián Soria de la Torre; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Development of a conceptual proposal of acoustic panels for the Swedish company Kinnarps. The project uses as main methodology Design Thinking with an user centred approach. Secondarily is influenced by the product development process of Ulrich & Eppinger and some IDEO method cards. LÄS MER

 3. 3. Jordning av propelleraxel : Konceptutveckling för jordningsanordning som kräver lite underhåll

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :William Bergqvist; [2019]
  Nyckelord :Jordningsenhet propelleraxel; prestanda optimering; konceptgenerering; fiberborstar;

  Sammanfattning : Detta masterprojekt genomfördes på Rolls-Royce AB (nu känt som Kongsberg Maritime per 1 april 2019) i Kristinehamn, Sverige. Avhandlingen fokuserar på att utveckla en jordningsutrustning för propelleraxlar som kräver lågt underhåll till företagets nya poddrivna framdrivningssystem. LÄS MER

 4. 4. Automatiserad utläggning och upptagning av temporära väglinjer med tillhörande materialvalundersökning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ellen Ågren; Emanuel Andersson; Kasper Kardell; [2019]
  Nyckelord :Väglinje; TPU; koncept; produktutveckling;

  Sammanfattning : Uppdragsgivaren för projektet har varit AstaZero, de specialiserar sig på validering och forskning av aktiva säkerhetssystem. Ett pålitligt, aktivt säkerhetssystem är ett väldigt effektivt verktyg och kommer att spela en stor roll för att minska antal olyckor i trafiken världen över. LÄS MER

 5. 5. Utvecklingen av digitalisering i byggproduktion

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Niklasson; [2019]
  Nyckelord :Digital; Verktyg; Yrkesarbetare; Kompetens; Sverige; 3D-modell;

  Sammanfattning : I dagens samhälle tar digitala verktyg allt större plats och digitaliseringen sker även inom produktionen i byggsektorn. För att effektivisera produktionen behöver användandet av digitala verktyg och program öka. Företag i branschen och även Sveriges riksdag satsar på denna digitalisering. LÄS MER