Sökning: "egenuppföljning"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet egenuppföljning.

 1. 1. Rätt gallringskvalitet med automatisk gallringsuppföljning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Olof Burström; [2016]
  Nyckelord :hprGallring; gallringsmallar; gallringsstyrka; skördardata; skördare;

  Sammanfattning : För att kunna kvalitetssäkra och garantera en bra utförd gallring är maskinförarnas egenuppföljning av stor vikt. Idag utförs den manuella uppföljningen ute i fält, vilket är tidsödande och sänker produktiviteten i avverkningsarbetet. LÄS MER

 2. 2. En analys av Holmen Skogs KORUS uppföljning för gallringar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Erik Forsberg ; Per Östman; [2014]
  Nyckelord :grundyta; stickväg; jämförelse; prodmod; entreprenörer;

  Sammanfattning : Holmen Skog gör flera uppföljningar på deras gallringar och ville undersöka hur väl entreprenörernas egenuppföljning KORUS överensstämde med den Distriktinventering de själva utför. I analysen gjordes jämförelser för att se ifall det fanns signifikanta skillnader i uppgivna grundytor, stickvägsbredder och stickvägsavstånd. LÄS MER

 3. 3. Kvalitetssäkring av markberednings- och planteringsuppföljning hos SCA Skog AB Jämtlands skogsförvaltning

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anders Johansson; [2009]
  Nyckelord :skogsvård; entreprenörer; kvalitet; benchmarking;

  Sammanfattning : Quality assurance means to systematically work for better understanding of the customers needs, demands and expectations. The goal for this study was to investigate how quality can be assured in the job follow up that is made by forestry contractors after soil scarification and planting. LÄS MER

 4. 4. Kvalitet och ekonomi i utförandet av förstagallring baserat på olika gallrings- och underväxtröjningsprogram

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Anna Thunell; [2008]
  Nyckelord :gallringsmall; egenuppföljning; måluppfyllnad; underväxtröjning;

  Sammanfattning : Stora Enso Skog has a long term contract regarding felling rights and silvicultural activities on forest owned by Bergvik Skog. In the autumn 2006, Bergvik Skog proposed a new thinning program, "Bergvikgallring". LÄS MER

 5. 5. En analys av SCA Skog AB's metod för egenuppföljning av gallringar

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Anna Bylund; [2008]
  Nyckelord :kvalitet; gallring; instruktion; uppföljning; intervjuer; stickvägar;

  Sammanfattning : A high quality is highly requested in today's thinnings, since these are the base for continued value development of the forests. Thinning quality often means a minimization of damages on soil, stems and roots during the cutting. One way to reach a high quality is to set up goals that will be followed up after the cutting is made. LÄS MER