Sökning: "ekonomens roll"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden ekonomens roll.

 1. 1. Digitalisering av ekonomifunktionen : En studie på tre fallföretag om konsekvenser avseende relationen mellan processer, hantering av information samt ekonomens förändrade roll  

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Malin Jönsson; Lisa Rydhage; [2019]
  Nyckelord :Digitalization; accounting function; information management; digital competence; controller and efficiency.; Digitalisering; ekonomifunktionens processer; informationshantering; arbetskompetens; ekonomens roll samt effektivisering.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitaliseringens utveckling har medfört en tilltagande mängd information samt en omfördelning av standardiserade arbetsuppgifter till ett kvalificerat arbete. Dessa konsekvenser har influerat ekonomifunktionen till högre krav på hantering av information och en förändring av ekonomens roll. LÄS MER

 2. 2. YRKESROLLEN I VARDAGSARBETET - En studie av verksamhetsekonomer i delar av Göteborgs stadsdelsförvaltningar

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Helena Svensson; [2017-06-22]
  Nyckelord :NPM; Verksamhetsekonom; Offentlig förvaltning; Mintzberg; Yrkesroller; Business economist; Public administration; Professional roles; Leadership;

  Sammanfattning : This study highlights the perceptions of economist’s roles in the public sector of Gothenburg city. The purpose of the study was to describe how the professional role of economists is perceived by themselves and how perceptions relate to former studies, to see which roles do an economist have and do they differ from managers. LÄS MER

 3. 3. Den lokala ekonomen. En kvalitativ studie av rollkonflikter inom budgetarbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linn Rådström; Johanna Sernborn; [2015-09-21]
  Nyckelord :verksamhetsekonom; ekonomens roller; rollkonflikter; budgetarbete;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar den lokala ekonomens komplexa yrkesroll, vilken är förhållandevis eftersatt inom forskningen. Studiens huvudsyfte är att utifrån den teoretiska referensramen identifiera den lokala ekonomens rollkonflikter i budgetarbetet. LÄS MER

 4. 4. Ekonomrollen och det coachande förhållningssättet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Ervin Zukic; Edis Nurkovic; [2015-02-12]
  Nyckelord :coachande förhållningssätet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med tanke på de förändringar som har skett i den kommunala sektorn det senaste trettio åren har även ekonomrollen förändrats och anpassats. Faktorer som har haft en inverkan i organisationsförändringen är bland annat globalisering och utveckling i teknologin samt decentralisering. LÄS MER

 5. 5. Ekonomens handlingsutrymme i familjeföretag : –  en kamp mellan familj och rättesnöre i redovisningsarbetet

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Therese Ericsson; Frida Persson; [2014]
  Nyckelord :decision; economist; family business; accounting; Handlingsutrymme; ekonom; familjeföretag; redovisning;

  Sammanfattning : Handlingsutrymmet kan vara olika stort mellan olika ekonomer och det finns både interna och externa faktorer som påverkar ekonomens handlingsutrymme. I vilken grad handlingsutrymmet ges beror i stora drag på miljön, organisationen och individen. LÄS MER