Sökning: "ergonomiska besvär"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden ergonomiska besvär.

 1. 1. Riskfaktorer för muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Jesper Ringström; Kristofer Larsson; [2020]
  Nyckelord :Perioperativ omvårdnad; Ergonomi; Muskeloskeletala besvär; Riskfaktorer;

  Sammanfattning : Introduktion: Prevalensen av muskeloskeletala besvär hos operationssjuksköterskor är hög där upp till 77% rapporterar detta. Ohälsa är en tydlig konsekvens där tidigare forskning påvisar försämrad livskvalitet, nedsatt arbetsförmåga och samsjuklighet. LÄS MER

 2. 2. Motion analysis as a service to prevent musculoskeletal disorders in forestry

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Anthon Bremer; [2019]
  Nyckelord :Motion analysis; forestry; musculoskeletal disorders; ethics in technology; Rörelseanalys; skogsbruk; muskuloskeletala besvär; etik inom teknik;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to investigate how motion analysis can be used as service to reduce the rate of upper-body musculoskeletal disorders (MSDs) in forestry, and propose a design based on the identified requirements. The project was carried out in collaboration with a Power Tools and Accessories Manufacturer (PTAM). LÄS MER

 3. 3. Evaluation of a Sensor-Based System for Ergonomic Risk Assessment among Hairdressing Students

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Shiva Mokhberi; [2019]
  Nyckelord :Wearable sensors; IMUs; Work-Related Musculoskeletal Disorders; Feedback; Ergonomic Intervention; Bärbara sensorer; IMUs; Arbetsrelaterad ohälsa; Återkoppling; Ergonomisk intervention;

  Sammanfattning : Occupational upper extremity disorders have become a major issue in modern society. Poorly designed workplaces, high job demands, and incorrect work-habits can lead to the development of upper extremity disorders (UEDs) in the workplace. LÄS MER

 4. 4. Ergonomic Evaluation of Power Tool Use at Different Task and Tool Related Conditions Using a Mechanical Test Rig, Electromyography and Subjective Evaluations

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Ava Mazaheri; [2018]
  Nyckelord :Power Tools; Tightening Tools; Ergonomics; Subjective Ratings; Torque Tools;

  Sammanfattning : Workers within production and assembly lines are often exposed to ergonomically unfavorable tasksand conditions. Reaction forces and reaction torques generated by industrial power tools may causenot only discomfort but also health issues and injury. LÄS MER

 5. 5. Med kroppen som arbetsredskap : - en enkätstudie om muskelspänningar och belastningsskador bland tvärflöjtlärare på Sveriges kommunala musik- och kulturskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Linda Payerl; [2016]
  Nyckelord :flute teachers; community schools of music and art; ergonomics; instrumental tuition; questionnaire survey; quantitative study  ; tvärflöjtlärare; musik- och kulturskolan; ergonomi; instrumentalundervisning; enkätundersökning; kvantitativ studie;

  Sammanfattning : Denna studies syfte är att kartlägga förekomsten av fysiska besvär hos tvärflöjtlärare på Sveriges kommunala musik- och kulturskolor samt deras kunskap om, användning av och undervisning om ergonomi och förebyggande av skador. De frågeställningar som tas upp i arbetet är hur vanligt förekommande det är med fysiska besvär bland tvärflöjtlärare, huruvida de har fått adekvat ergonomikunskap för den profession de utövar, om de arbetar med förebyggande åtgärder mot fysiska besvär och i vilken utsträckning de inkluderar ergonomi i sin undervisning. LÄS MER