Sökning: "essä om språkets makt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden essä om språkets makt.

 1. 1. "Varför kom vi olika yrkesgrupper inte så nära varandra som jag hade tänkt mig?" : En vetenskaplig essä om fritidslärarens yrkesroll, med fokus på makt, etik och kommunikation.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Niclas Backlund; [2017]
  Nyckelord :professional ethics; status; duty; profession; after-school; communication; Makt; etik; status; plikt; yrkesroll; fritidshem; kommunikation.;

  Sammanfattning : Jag har i min essä reflekterat och sökt efter vad min yrkesroll som blivande lärare mot fritidshem ska vara och innebära. I samband med detta har jag också funderat över vad min plikt är i en dilemma situation där mitt yrkesuppdrag som fritidslärare ställs mot ett annat delegerat uppdrag i form av resurs till en elev under hela skoldagen. LÄS MER

 2. 2. Joker och forumspelspedagog : yrkestillvaro i variation

  Magister-uppsats,

  Författare :Agneta Josephson; [2010]
  Nyckelord :Theatre of the Oppressed; Joker; Forum Theatre; Forum play pedagogue; Practical Knowledge; Discrimination; Antioppressive Pedagogy; Drama pedagogue; Essay; Reflection; Phenomenology; Language constructions; Forumteater; Forumspel; Joker; Normer; Normkritik; Normkritisk pedagogik; Makt; Praktisk kunskap; Dramapedagogik; Dramapedagog; Fenomenologi; Tankestil; Teater för förtryckta; Diskriminering; Breyta; Essä; Reflektion; Språkliga konstruktioner;

  Sammanfattning : By means of text creation I approach, reflect upon and try a number of aspects of my own professional existence as a joker in forum theatre and as a forum play pedagogue.This essay is structured like the days of a week and it specifically relates three problematic situations: first, a Monday containing a case of discrimination during the performance, then, a glimpse from a Wednesday when I failed to use the time with enough consideration of our common work and, finally, a Thursday when I was professionally questioned. LÄS MER