Sökning: "examensarbete e"

Visar resultat 16 - 20 av 690 uppsatser innehållade orden examensarbete e.

 1. 16. A Framework for Achieving Data-Driven Decision Making in Production Development

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Natalie Agerskans; [2020]
  Nyckelord :Decision making; Industry 4.0; Challenges; Enablers; Maturity Assessment; Beslutsfattande; Industri 4.0; Utmaningar; Möjliggörare; Mognadsbedömning;

  Sammanfattning : Industry 4.0 and the development of novel digital technologies is forcing manufacturing companies to introduce drastic changes to their productions systems. LÄS MER

 2. 17. Model-Based versus Data-Driven Control Design for LEACH-based WSN

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Axel Karlsson; Bohan Zhou; [2020]
  Nyckelord :Wireless sensor network; mobile sink; LEACH; model predictive control; reinforcement learning; Deep Q-Networks; : Trådlösa sensor nätverk; LEACH; modellbaserad regulator; reinforcement learning; Deep Q-Networks;

  Sammanfattning : In relation to the increasing interest in implementing smart cities, deployment of widespread wireless sensor networks (WSNs) has become a current hot topic. Among the application’s greatest challenges, there is still progress to be made concerning energy consumption and quality of service. LÄS MER

 3. 18. Churn Prediction : Predicting User Churn for a Subscription-based Service using Statistical Analysis and Machine Learning Models

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik; Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Amanda Flöjs; Alexandra Hägg; [2020]
  Nyckelord :Churn Prediction; User Churn; User Retention; Subscription-based Service; Machine Learning Models;

  Sammanfattning : Subscription-based services are becoming more popular in today’s society. Therefore, any company that engages in the subscription-based business needs to understand the user behavior and minimize the number of users canceling their subscription, i.e. minimize churn. LÄS MER

 4. 19. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
  Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER

 5. 20. Chemically defined mineral medium for Lactobacillus reuteri

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Elina Bromell; [2020]
  Nyckelord :amino acids; defined mineral medium; Lactobacillus reuteri DSM 17938; medium optimization; OFAT;

  Sammanfattning : KEMISKT DEFINIERAT MINERALMEDIUM FÖR LACTOBACILLUS REUTERI ELINA BROMELL Bromell, E. Kemiskt definierat mineralmedium för Lactobacillus reuteri. Examensarbete i biomedicinsk laboratorievetenskap 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för biomedicinsk laboratorievetenskap, 2020. LÄS MER