Sökning: "examensarbete fördelning"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden examensarbete fördelning.

 1. 1. Hållbarhetsrapportering i svenska kommuner : En kvantitativ studie baserad på årsrapporter från 2021

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Patricia Holmberg; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning :  Titel: Hållbarhetsrapportering i svenska kommuner - En kvantitativ studie baserad påårsrapporter från 2021 Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Patricia HolmbergHandledare: Alice SchmuckDatum: 2023 - juni Syfte: Syfte med studien är att analysera innehållet av årsredovisningar i svenskakommuner i förhållande till GRI Standard samt se hur storleken påverkarrapporteringsgraden. Detta för att förtydliga svåra delar med hållbarhetsrapporteringsamt för att se hur GRI Standard fungerar i kommunal verksamhet. LÄS MER

 2. 2. From Software Consulting to Venture Building: A Case Study on Venture Studio Business Models

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Hugo Magneteg; William De Maré; [2023]
  Nyckelord :venture studio; venture builder; startup studio; startup support; business model; business model innovation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master's thesis explores the relatively unexplored phenomenon of venture studios (also known as venture builders or startup studios), which are companies that systematically and concurrently build startups. Despite their growing popularity, the academic literature on how venture studios operate is still limited and no structured and extensive description of the business model appears to exist. LÄS MER

 3. 3. Teknoekonomisk utvärdering och klimatpåverkan av konventionella värme- och kylsystem i kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Gusten Lindé; [2023]
  Nyckelord :Kylmaskin; värmeåtervinning; fjärrvärme; fjärrkyla; bergvärme; frikyla; klimatpåverkan; LCA; LCC;

  Sammanfattning : Vid bestämmelse av vilket värme- och kylsystem som ska användas i fastigheter så finns det flertalet aspekter som går att ta hänsyn till. Tidigare har det varit högt fokus på energi och ekonomi, men med ökat fokus på hållbarhet och miljön både globalt och i Sverige har det blivit allt mer viktigt att hitta robusta lösningar som presterar inom samtliga av dessa områden. LÄS MER

 4. 4. Generating Extreme Value Distributions in Finance using Generative Adversarial Networks

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :William Nord-Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Extreme Value Theory; Generative Adversarial Networks; Stress Testing; Machine Learning; Convolutional Neural Networks; evtGAN; Extreme Events; Extremvärdesteori; Generativa nätverk; Stresstestning; Maskininlärning; Djupt neuralt nätverk; evtGAN; Extrema händelser;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop a new model for stress-testing financial portfolios using Extreme Value Theory (EVT) and General Adversarial Networks (GANs). The current practice of risk management relies on mathematical or historical models, such as Value-at-Risk and expected shortfall. LÄS MER

 5. 5. Change Management and Digital Transformation : Analyzing Important Factors and Strategies for Successful Implementation of Digital Projects

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sarah Nemet Ahmed; [2022]
  Nyckelord :Change management; digital transformation; operator 4.0; change resistance; future state vision; employee involvement; theory of planned behavior; psychological contract; skeuomorphism;

  Sammanfattning : Change and adaptation to change has always been a part of human life. Some are more used to changes in their daily life and some are more resistant towards it. In big organizations all types of people are working together to create a better future. LÄS MER