Sökning: "startup studio"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden startup studio.

 1. 1. Understanding The Startup Studio Incubation Model

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Maximilian Hamida; [2020-10-15]
  Nyckelord :entrepreneurship; entrepreneurs; startups; startup ecosystem; startup support organisation; startup studio; startup factory; startup foundry; venture builder; builder studio; venture studio; investor studio; company builder; tech studio; studio incubator; incubation business model; venture factory; startup accelerator; startup incubator; Gothenburg; Sweden;

  Sammanfattning : Over the past few years, thanks to the rise of a substantial figure of startup unicorns including: DollarShave Club, Zalando, Jumia, DeliveryHero and HelloFresh , “ Startup Studios ” have emergedvigorously into the startup scene, as a vital incubation tool to support startups and promoteentrepreneurship. However, due to the infancy of the startup studio incubation model, the divergencein the way each startup studio organizes itself, and the lack of academic research regarding startupstudios, the concept of the startup studio incubation model has always been blurry, indistinct andconfusing. LÄS MER

 2. 2. The Startup Studio: New Phenomenon or Rebranding of Existing Support?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Maximilian Carl Robert Haffen Lamm; Jack Richard Peters; [2019]
  Nyckelord :startup studio; accelerator; start-up support organisation; entrepreneurial method; Business and Economics;

  Sammanfattning : Research Problem - Considering the increasing trend towards startup studios in the business world, the literature does not provide much information regarding these start-up support organisations. In recent years, researchers have put their attention on accelerators, creating a broad understanding of this concept. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsöverföring i designsamarbeten : Ett aktionsforskningsprojekt om kunskapsöverföringen mellan en UX-designbyrå och en startup som använder Lean UX

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Johan Linder; [2017]
  Nyckelord :Aktionsforskning; Kunskapsöverföring; Lean UX; Designsamarbeten;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur kunskapsöverföringen i ett samarbete mellan en UX- designbyrå och en startup som använder Lean UX som ansats kan utformas utan att använda en omfattande dokumentation. För att göra detta har en kvalitativt fallstudie i formen av ett aktionsforskningsprojekt genomförts. LÄS MER