Sökning: "föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med diabetes typ 1 - en litteraturstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med diabetes typ 1 - en litteraturstudie.

 1. 1. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn 0–13 år, med diabetes typ 1. : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jackline Andarea; Jeanette Örnblom; [2017]
  Nyckelord :Children 0-13 years; diabetes mellitus type 1; parents experience.; Barn 0–13 år; diabetes mellitus typ 1; föräldrars upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag lever ca: 450 000 personer med diabetes i Sverige och det gör sjukdomen till en av de stora folksjukdomarna. Diabetes mellitus typ 1 är en kronisk autoimmun sjukdom och drabbar framförallt unga människor. I Sverige lever ungefär 7000 barn med sjukdomen och varje år insjuknar ca: 700 barn under 15 år. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Isabelle Rosenblad; Ronja Skoglund; [2016]
  Nyckelord :child; diabetes mellitus type 1; experiences; parents; barn; diabetes mellitus typ-1; föräldrar; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: In Sweden type 1-diabetes is the most common chronic disease among children. When a child suffers from type 1-diabetes the parents gets affected as well. The children’s need of support from the parents depends on the child’s age, maturity and individual needs. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars upplevelser av att leva med ett barn med typ 1-diabetes : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Berggren; Amanda Johansson; [2016]
  Nyckelord :typ 1-diabetes; barn; föräldrars upplevelser; litteraturstudie; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ihållande oro och behov av stöd : Upplevelse av att vara förälder till ett barn med diabetes typ 1

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

  Författare :Josefin Jonasson; Elin Nykvist; [2012]
  Nyckelord :diabetes typ 1; barn; oro; stöd; föräldrar; upplevelser; egenvård; kontroll;

  Sammanfattning : Diabetes typ 1 är idag ett växande problem bland barn och ungdomar i Sverige. Den kroniska sjukdomen innebär ett stort egenvårdsansvar. LÄS MER

 5. 5. ATT LEVA MED ETT BARN SOM HAR DIABETES TYP 1 : En litteraturstudie om föräldrarnas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Kajsa Sjödahl; Emilie Magnusson; [2011]
  Nyckelord :Barn; diabetes typ 1; föräldrar; information; kvalitativ; känslor; litteraturstudie; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som varit känd under mycket lång tid, sjukdomen uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin. Diabetes typ 1 har de senaste åren ökat bland barn. När ett barn insjuknar i diabetes påverkas föräldrarna. LÄS MER