Sökning: "förslag till D-uppsats"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden förslag till D-uppsats.

 1. 1. Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen - en praxisstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :David Åsenlund; Martin Hammarsten; [2014]
  Nyckelord :full cost; successfull efforts; gruvindustri prospektering;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel:Redovisningsproblematik i gruvbolag noterade på stockholmsbörsen – en praxisstudie Nivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: David Åsenlund och Martin Hammarsten Handledare: Arne Fagerström Datum: Maj 2014 Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av hur gruvföretag noterade på Stockholmsbörsen tar sig an valmöjligheter som finns i nuvarande redovisningsstandarder. För att kunna ge en bild identifieras faktorer som påverkar redovisningspraxis. LÄS MER

 2. 2. Värderelevans i svenska fastighetsbolags redovisning : En repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskning

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Sofie Billstam; Madeleine Gustafsson; [2013]
  Nyckelord :Värderelevans; Fastighetsbolag; IAS 40; Samvariation;

  Sammanfattning : Titel: Värderelevans i svenska fastighetsbolag – en repetitiv studie av Bengt Bengtssons forskningNivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomiSyfte: Syftet med detta examensarbete är att utföra en repetitiv studie av Bengt Bengtssons doktorsavhandling ”Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40”. Bengtssons forskning slutar i mars 2007 och då tar denna studie avstamp för att undersöka vidare om samma slutsatser kan dras under perioden april 2007 fram till mars 2013. LÄS MER

 3. 3. Byrårotation i Sverige – För eller emot?

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Mattias Dahlberg; Petra Belin; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Titel: Byrårotation i Sverige – För eller emot? En studie av intressegruppers ståndpunkter till EU-kommissionen förslag om obligatorisk rotation av revisionsbyråerNivå: D-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Mattias Dahlberg, Petra BelinHandledare: Arne FagerströmDatum: 2012/08Syfte: Enligt ett nytt förslag från EU så skall börsnoterade bolag tvingas byta revisionsbyrå efter ett antal år av sammanhängande uppdrag. Förslaget om den nya förordningen syftar till att återupprätta ett förtroende för revisionsbranschen efter de senaste revisionsskandalerna i samband med den finansiella krisen. LÄS MER

 4. 4. Vägen till framgång – utifrån företagsledarnas perspektiv: en statistisk analys av Framförföretagen i Gästrikland

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Veronika Larsson; Larisa Glazkova; [2012]
  Nyckelord :success; management; business; result; profit; companies; Framgång; ledning; verksamhet; resultat; lönsamhet; företag;

  Sammanfattning : Title: The way to successLevel: Final assignment for a Master’s Degree in Business AdministrationAuthors: Larisa Glazkova and Veronika LarssonSupervisor: Jonas KågströmDate: 2011 – JanuaryAim: Many companies are started each year, but only some of them are successful and generate worthwhile profits. Many new companies do not survive the first few years. LÄS MER

 5. 5. Träpellets: en växande affärsmöjlighet : Produktion av träpellets i Brasilien för export till Europa

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Susanna Tosterud; [2012]
  Nyckelord :Pellet market; Brazil; export; market research; bioenergy.; Pelletsmarknad; Brasilien; export; marknadsundersökning; bioenergi.;

  Sammanfattning : Titel:Träpellets: en växande affärsmöjlighetProduktion av träpellets i Brasilien för export till EuropaNivå:       D-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare:            Susanna TosterudHandledare:                     Jonas KågströmDatum:                          2012 – JuniSyfte:                                                   Syftet med denna studie är att undersöka de ekonomiska förutsättningarna som finns att tillverka pellets i Brasilien för export till Europa.Metod:      Studien har använt en kvalitativ metodansats där datainsamlingen för empiriavsnittet består främst av semistrukturerade öppna intervjufrågor, som skickades till respondenterna via mejl. LÄS MER