Sökning: "fackverksmodellering"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet fackverksmodellering.

  1. 1. Optimering av fackverksmodellering : Ett makro för Tekla Structures

    M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

    Författare :Oscar Josefsson; Dan Hagström; [2013]
    Nyckelord :Macro; Frameanalysis; Makro; Fackverk; Tekla Structures; Ramanalys; stål;

    Sammanfattning : This project is the result of a cooperation between HalmstadUniversity and EABAB. The aim of the project was to create a macro that would help EABAB automate the process of designing steel trusses. When run in Microsoft Excel, the macro imports and processes coordinates from a calculator program. LÄS MER