Sökning: "familjesammansättningar"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet familjesammansättningar.

 1. 1. Hur vill barnfamiljer ta emot reklam? : En kvantitativ studie om vilken/ vilka kommunikationskanaler som barnfamiljer föredrar att få attraktiva erbjudanden genom.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Företagsekonomi; Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

  Författare :Anna Strömer; Katarina Schludermann; [2017]
  Nyckelord :Modern communication channels; traditional communication channels; families with children; Moderna kommunikationskanaler; traditionella kommunikationskanaler; barnfamiljer; matvarubutiker;

  Sammanfattning : Bakgrund: I dagens teknologisamhälle blir det allt svårare för företag att nå ut till sina presumtiva kunder då de utsätts med massvis av budskap. För att nå sina kunder kan företag förmedla budskap genom kommunikationskanaler som har olika egenskaper. LÄS MER

 2. 2. Skolsköterskors erfarenheter av att arbeta med barn som bevittnar våld mot mamman i hemmet.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

  Författare :Madeleine Ljudvåg; [2014]
  Nyckelord :Domestic violence; Intimate partner violence; School nurse; Student; barn som bevittnar våld; elev; skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är ungefär 10 % av barnen som bor i Sverige som bevittnar våld mot mamman i hemmet. Våldet försiggår i olika familjesammansättningar, inom olika socioekonomiska samt psykosociala typer av familjer. Att bevittna våld kan leda till att barnen får svårt att klara sin skolgång och kan även ge både psykiska och fysiska symtom. LÄS MER

 3. 3. Elever och föräldrars attityder till ämnet hem- och konsumentkunskap : en intervjustudie i ett mindre samhälle i Gästrikland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi

  Författare :Ingela Jansson; [2009]
  Nyckelord :home economics; Attityder; hem och hushåll; hemkunskapsundervisning;

  Sammanfattning : Hem- och konsumentkunskap är ett läroämne som går långt tillbaka i tiden med en start redan på slutet av 1800-talet. Då var utbildningen endast till för flickor. Genom tiden har ämnet genomgått olika faser till förändring och den senaste utvecklingen ämnet genomgick var år 2000 då ämnet fick ett nytt namn och en ny kursplan. LÄS MER

 4. 4. "Ja men barn kan inte växa upp så. De kan ju bli likadana." : -Familjehemssekreterares resonemang gällande familjesammansättningar våren 2009

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för vårdvetenskap och socialt arbete

  Författare :Moa di Zazzo Eilertsen; [2009]
  Nyckelord :familjehem; familjesammansättningar; idealfamilj; familjehemsutredning;

  Sammanfattning :   Author: Moa di Zazzo EilertsenTitle: “Children should not grow up like that. They may turn out the same”: Social workers, working with foster care investigations, reasoning about family and family structures of foster homes. LÄS MER