Sökning: "fear"

Visar resultat 1 - 5 av 3310 uppsatser innehållade ordet fear.

 1. 1. KVINNORS UPPLEVELSE AV ATT LEVA MED POLYCYSTISKT OVARIESYNDROM - svåra symtom och avvisande bemötande från vården

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Almqvist Kajsa; Amanda Ankarhem; [2023-03-15]
  Nyckelord :PCOS; polycystic ovary syndrome; hirsutism; experience; diagnosis; life change event; management; coping strategy; peer-support; distress; mental health; nurse; review; knowledge;

  Sammanfattning : Background: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a common endocrine disorder, affecting up to one of five females in reproductive age. Common symptoms are hirsutism, overweight and infertility. Today's treatment options consist of life-style changes, and various medications for symptom relief. LÄS MER

 2. 2. ICKE-FARMAKOLOGISKA OMVÅRDNADSÅTGÄRDER SOM MINSKAR BARNS RÄDSLA OCH SMÄRTA VID NÅLRELATERADE PROCEDURER

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennie Britmer Tillenius; Wret Clarissa; [2023-03-15]
  Nyckelord :Barn; nålrelaterade procedurer; rädsla; smärta; vårdlidande; barncentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålrelaterade procedurer är mer vanligt förekommande i barndomen än i vuxen ålder. Många barn förknippar nålstick med rädsla och smärta, vilket kan resultera i ett vårdlidande som går att motverka med evidensbaserade farmakologiska och ickefarmakologiska omvårdnadsåtgärder. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder för att lindra stickrädsla hos barn.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elin Egeberg; Ellen Hammarstrand; [2023-03-15]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; sjuksköterska; nå procedurer; stickrädsla; rädsla; smärtlindring; barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Nålprocedurer förekommer dagligen inom hälso-och sjukvården och de flesta barn upplever både rädsla och smärta, i samband med nålstick. Vid stickrädsla hos barn kan felaktiga omvårdnadsåtgärder resultera i ett vårdlidande. LÄS MER

 4. 4. Safety in pedestrian tunnels. An interview study of elderly women and urban planners.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Louise Ringeby; [2023-02-03]
  Nyckelord :safety; fear of crime; pedestrian tunnels; elderly; urban planning; walking interviews; vulnerable areas;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. DIRECT-TO-COMSUMER MODEL IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY The impact of transition to a direct-to consumer business model by an incumbent manufacturer on its retailers: a case study of Volvo Cars

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Chandraprabha Jha; [2023-02-01]
  Nyckelord :direct-to-consumer; digital transformation; automotive; retailer; retail strategy; automotive retail strategy;

  Sammanfattning : Digitalisation has enabled and shown the opportunity to car manufacturers. They are transforming themselves and a by-product of change is the transformation of their business model. Digital technologies have enabled manufacturers to connect directly with consumers. LÄS MER