Sökning: "fibersmältbarhet"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet fibersmältbarhet.

 1. 1. Hur mjölkfettet påverkas av olika utfodring av mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Mathilda Bergström; [2013]
  Nyckelord :mjölkkor; mjölkfett; mjölkfettsyror; olika foder;

  Sammanfattning : Mjölkens fetthalt är en viktigt ekonomisk faktor då producenten får ett högre avräkningspris med högre fettprocent. Fetthalten påverkas av flera olika faktorer men påverkas enklast och mest effektivt med olika fodermedel. LÄS MER

 2. 2. Rätt sort av timotej och rödklöver ger högst konsumtion av närproducerat foder

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Elin Jonsson; [2010]
  Nyckelord :fibersmältbarhet; sortval; grovfoder; frivilligt foderintag; mjölkkor;

  Sammanfattning : Vallfoder är en stor och viktig del i mjölkkornas foderstat i norra Sverige. Produktion av ett högkvalitativt grovfoder är av stor vikt för att minimera behovet av inköpta kraftfoder. Kons dagliga konsumtion bestäms av hennes behov av näring och energi samt vilket foder hon erbjuds. LÄS MER

 3. 3. Ensilagestrukturens inverkan på ätbeteende och beteendestörningar hos mjölkraskvigor

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Malin Gustavsson; [2007]
  Nyckelord :ensilage; struktur; ätbeteende; ko; kor; kviga; kvigor; beteende; beteendestörningar; mjölkraskvigor;

  Sammanfattning : I modern mjölkproduktion utfodras rekryteringskvigor vanligtvis med en foderstat som uppfyller deras näringsmässiga behov, men som inte alltid tar hänsyn till nötkreaturs naturliga ätbeteende. Viktiga faktorer som påverkar foderintag och tuggbeteende hos nötkreatur är grovfodrets partikelstorlek och fibersmältbarhet, samt andelen fiber från vallfoder i foderstaten. LÄS MER

 4. 4. Effects of particle length and maturity stage of whole crop barley silage on feed intake, chewing activity and eating behaviour by growing dairy steers

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ann Sahlin; [2006]
  Nyckelord :steers; particle length; maturity stage; crop; barley; silage; feed intake; chewing activity; eating behaviour;

  Sammanfattning : Whole crop cereal silage has proven to be a good and flexible feed alternative to growing cattle and can be fed alone or together with other forage sources. Whole crop silages constitute a less homogenous material compared to grass silage, with awns rich in starch and stalks with a high fiber concentration. LÄS MER