Sökning: "fn fördelar och nackdelar"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fn fördelar och nackdelar.

 1. 1. Med naturen som grund : ett gestaltningsförslag av Hammarparken baserat på ekosystemtjänstanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Johanna Fahlgren Brodin; Hanna Peinert; [2020]
  Nyckelord :ekosystemtjänster; förtätning; Hammarparken; gestaltning; park; grön planering; urban miljö;

  Sammanfattning : Enligt FN ska en hållbar utveckling tillgodose dagens behov utan att det sker på bekostnad av framtida generationer. Dagens ideal är den täta och gröna staden, två kontrasterande värden som ofta innebär motsättningar. LÄS MER

 2. 2. The Relationship between United Nations’ 17 Sustainable Development Goals and Swedish Banks’ Credit Rating of Manufacturing Customers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :MARTIN GUSTAFSSON; PATRIK ZYTOMIERSKI; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; ESG; Credit Rating; Sustainable Development Goals; SDG; Sustainable Risk; Manufacturing Industry; Hållbarhet; ESG; företags kreditvärdighet; SDG; Globala målen för hållbar utveckling; hållbar risk; tillverkningsindustri;

  Sammanfattning : The sustainable development of the section providing financing within Swedish banks are going through major challenges and changes. The United Nations is constantly working on improving sustainable directives within all industries to ultimately reach all 17 sustainable development goals that have been set up for a more sustainable world. LÄS MER

 3. 3. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Morberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 4. 4. Hållbar produktion inom mejeriproducerande företag : En studie av hållbarhetsarbetet hos ett mejeriproducerande företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Annakarin Lind; Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett begrepp som är ständigt närvarande i samhället men som på senare tid har kommit att bli alltmer aktuellt i samband med den ökade medvetenheten kring jordens begränsade resurser. Ett område hållbar utveckling kan tillämpas på är produktion; hållbar produktion hos företag som producerar fysiska varor. LÄS MER

 5. 5. Aggressionsbegreppet : En komparativ studie av Förenta nationernas stadgas och Romstadgan för den Internationella brottsmålsdomstolens aggressionsbegrepp

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Oscar Alendal; [2018]
  Nyckelord :United Nations; UN; ICC; International Criminal Court; Aggression; Law of war; Crime of aggression; Public international law; Folkrätt; Aggression; Förenta Nationerna; FN; ICC; Internationella Brottmålsdomstolen; jus ad bellum;

  Sammanfattning : I och med Romstadgan för den internationella brottmålsdomstolen (nedan Romstadgan) finns nu, för första gången, en juridiskt bindande definition av begreppet aggression, vilken baseras på Förenta Nationernas stadga (nedan FN-stadgan) artikel 2(4). Romstadgan utgör grunden för att Internationella brottmålsdomstolen (nedan ICC), i efterhand, ska kunna utkräva ansvar av en fysisk person för aggressionsbrott. LÄS MER