Sökning: "food supplements"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden food supplements.

 1. 1. Does an increased intake of dietary proteins lead to improvements in perceptions of appetite in people with obesity during a period of calorie restriction?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Alexander Hidén; Daniel Karevi; [2021-08-06]
  Nyckelord :Systematic review; Protein; Obesity; Satiation; Appetite; Systematisk översiktsartikel; Protein; Fetma; Mättnad; Aptit;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Leder ett högre proteinintag till förbättrade aptitrelaterade känslor hos obesa personer under en period av kalorirestriktion?Författare: Alexander Hidén, Daniel KareviHandledare: Therese KarlssonExaminator: Sofia KlingbergLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2021-04-01Bakgrund: Övervikt och fetma är en växande pandemi på global skala. Protein har länge ansetts ge positiv effekt på mättnad och aptit, vilket, om använt, skulle kunna leda till en mer effektiv viktminskningsbehandling hos överviktiga och obesa. LÄS MER

 2. 2. Konsistensanpassning för personer med dysfagi: Översättning och kulturell anpassning av International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI)

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Sara Dahlström; Ida Henning; [2021-02-12]
  Nyckelord :IDDSI; dysfagi; översättning; konsistensanpassning; kulturell anpassning; IDDSI; dysphagia; translation; consistency modification; cultural adaptation;

  Sammanfattning : Swallowing difficulties (dysphagia) are estimated to affect 590 million peopleworldwide. Food or fluid consistency modification is a common intervention for peoplewith dysphagia. This study aims to translate and culturally adapt the InternationalDysphagia Diet Standardisation Initiative (IDDSI) to Swedish. LÄS MER

 3. 3. γ-aminobutyric acid Rich Foods : methods for production and the effects of intake

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Agnes Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :gamma-aminobutyric acid; GABA; GABA tea; fermentation; functional food; probiotics; lactic acid bacteria;

  Sammanfattning : The current widespread interest in healthy lifestyle creates a demand for functional foods. New nutritious food products and supplements are launched on the market and products enriched with γ-aminobutyric acid (GABA) constitutes some of them. γ-aminobutyric acid is a widely present amino acid in plants, animals, fungi and microorganisms. LÄS MER

 4. 4. Järnberikning av alfalfagroddar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Nils Hunyadi; Jessica Jönsson; [2021]
  Nyckelord :Enrich; Iron; deficiency; sprout; ascorbic acid; alfalfa; food technology; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Iron is a micronutrient that a lot of people all over the world lack to some extent. Researching new ways to enrich food may be a part of the future food industry. One way is to enrich the crops we grow. Hence, with the help of ascorbic acid as a pH adjustor and ironcitrate, tries have been made to enrich alfalfa sprouts. LÄS MER

 5. 5. Äggskal,avfall eller resurs? : En materialdriven designprocess

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

  Författare :Sofidar Sofee; [2021]
  Nyckelord :Material-driven design; sustainable development; eggshells; new materials; New uses; local materials; material development; product design; industrial design; Materialdriven design; hållbar utveckling; äggskal; nya material; nya användningsområden; lokal material; materialutveckling; produktdesign; industridesign;

  Sammanfattning : Egg consumption in Sweden is very high, which means a lot of egg shells are thrown out. For example the average swede consumes about 350 eggs every year. In this thesis I have investigated how eggshells can be applied in new areas as a resource, and I want to inspire the reader and encourage them to rethink what is called waste. LÄS MER