Sökning: "frågeställning kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden frågeställning kriminalitet.

 1. 1. "Händer det något särskilt?" : En intervjustudie om män i terapi hos manliga psykoterapeuter.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Mats Einar Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Samkönad terapi; Män; Manlig terapeut; Maskulinitet;

  Sammanfattning : Inledning: Färre män än kvinnor söker sig till psykodynamisk terapi, och den mesta kunskapen om män i terapi begränsar sig till subgrupper av män med missbruksproblematik eller kriminalitet. Det är därför väsentligt att öka kunskapen om män i mer generellt inriktad psykodynamisk terapi. LÄS MER

 2. 2. Barn och unga i 3 § LVU-domar : Att dömas till att skyddas från sig själv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Kalle Ingerstad; Nicholas Oja; [2018]
  Nyckelord :3 § LVU; Compulsory care; Child welfare; Protection needs; Problem behavior; Social constructions; Social constructivism; 3 § LVU; Tvångsvård; Barnavård; Skyddsbehov; Problembeteende; Sociala konstruktioner; Socialkonstruktivism.;

  Sammanfattning : Svensk barnavård och tvångsvård av barn och unga har diskuterats och problematiserats av flertalet forskare och har även varit lagstadgat sedan början av 1900-talet. Lagen och hur samhället ser på problembeteende och skyddsbehov har sedan dess förändrats. LÄS MER

 3. 3. Livet som missbrukare och kriminell : – Betydelsen av avvikande personlighet och mönster i livshistoria.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Jacqueline Rodriguez; [2015]
  Nyckelord :Kriminalitet; missbruk; personlighetsdrag; SSP.;

  Sammanfattning : Frågorna kring orsaken till varför en ”väljer” ett liv som kriminell och missbrukare har inga enkla svar. Syftet med föreliggande undersökning var att söka ökad förståelse av kriminalitet och missbruk. LÄS MER

 4. 4. Att börja om från noll : En kvalitativ intervjustudie om före detta kriminellas upplevelser av utanförskap

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Susanne Hongelin Edler; [2015]
  Nyckelord :utanförskap; före detta kriminell; återfall; stigma; stämpling; sociala band;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att få en djupare förståelse av före detta kriminellas upplevelser av utanförskap efter den tid som kriminell, samt om utanförskapet i så fall har skapat svårigheter att inte återfalla i en kriminell livsstil. Teorier som används i uppsatsen är Erving Goffmans teori om stigma, Howard Beckers teori om stämpling och Travis Hirschis teori om sociala band. LÄS MER

 5. 5. Att så ett frö i motvind : En kvalitativ studie gjord på ett SiS-boende i Sverige

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Peter Lindqvist; Josephine Johansson; [2014]
  Nyckelord :ungdomar; socialt arbete; förbrytare; kriminell; tvångsvård; sociologi; socialpsykologi; beteendevetenskap.;

  Sammanfattning : Tvångsomhändertagandet av problematiska ungdomar ses idag ofta som ett psykiskt krävande arbete. Droger, kriminalitet och våld är centrala delar i ungdomarnas liv. Flertalet av de tidigare forskningarna som gjorts på området fokuserar mer på personalens och/eller de intagnas mående och inte på upplevelsen av deras tillvaro. LÄS MER