Sökning: "fysisk ansträngning"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden fysisk ansträngning.

 1. 1. Evaluation of systolic and diastolic left ventricular function during exercise in athletes.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Dejan Bilal; [2019]
  Nyckelord :Athlete’s heart; Cardiomyopathy; Left ventricular function; Screening; Stress echocardiography;

  Sammanfattning : Idrottshjärta är ett kardiovaskulärt tillstånd som uppträder under längre perioder av intensiv träning som orsakar strukturella, funktionella och elektriska förändringar hos hjärtat och är en fysiologisk anpassning som svar på ett ökat hemodynamiskt behov under fysisk ansträngning. De fysiologiska anpassningarna har dock blivit ett diagnostiskt dilemma att urskilja från de patologiska förändringarna såsom hypertrofisk kardiomyopati. LÄS MER

 2. 2. Upplevd ansträngning vid konditionsträning : En jämförelse mellan högintensiv konditionsträning och lågintensiv konditionsträning och upplevd ansträngning. En Pilotstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Daniel Sundberg Jones; [2019]
  Nyckelord :High intensity training; low intensity training; Tabata intervals; perceived exertion; Högintensiv träning; lågintensiv träning; Tabata intervaller; upplevd ansträngning;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Många människor tränar för välmående och hälsa, medan andra vill öka sin fysiska prestation och då är förbättring av konditionen en viktig del. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka individers skillnader i upplevd ansträngning efter att de följt ett högintensivt program (HIIT) jämfört med en grupp som följt ett lågintensivt träningsprogram. LÄS MER

 3. 3. Tyngdlyftningens eventuella påverkan på proprioceptionen jämfört med styrkelyft : En utvecklingsstudie och inledande metodstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sandra Larsson; Amanda Emén; [2019]
  Nyckelord :joint repositioning sense; proprioception; styrkelyft; tyngdlyftning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fysisk träning betyder rörelse av kroppen som kräver energi. Muskelstärkande träning är en del inom fysisk träning. Två idrotter inom detta område är tyngdlyftning och styrkelyft, där båda har som mål att lyfta så tungt som möjligt med skivstång. LÄS MER

 4. 4. Behandling med monoklonala antikroppar vid episodisk och kronisk migrän

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Lindell; [2019]
  Nyckelord :Migrän; monoklonala antikroppar; Erenumab; Fremanezumab;

  Sammanfattning : Bakgrund: Migrän är en av de vanligaste huvudvärksformerna och drabbar 11–12% av den vuxna befolkningen. Det finns flera olika utlösande faktorer bland annat stress, hunger och sömnbrist. Vid ett migränanfall är smärtan unilateral, pulserande och förvärras vanligen vid fysisk ansträngning. LÄS MER

 5. 5. Can eye-temperature variation from exercise explain behaviour profiles among trotting horses?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Paulina Berglund; [2019]
  Nyckelord :eye-temperature; horse behaviour; stress; trotting horses; harness racing; Standardbred; coldblooded trotter;

  Sammanfattning : Eye-temperature measured with infrared thermography have in previous studies showed significant correlation to competition results in harness racing. Studies also show a positive correlation between serotonin level in blood and eye-temperature which indicates that this method could serve as an indicator of stress and welfare in harness racing. LÄS MER