Sökning: "göteborgs universitet ränta"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden göteborgs universitet ränta.

 1. 1. En samhällsekonomisk analys av den nya E20 mellan Bälinge och Vårgårda

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Andreia Zacarias; [2019-03-19]
  Nyckelord :Cost-benefit analys; CBA; Samhällsekonomisk lönsamhet; Effektivitet; Välfärd; E20;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Det är viktigt att välfärden som erbjuds är av bra kvalitet. Det är genom olika projekt som välfärden kan förbättras. Därmed är det viktigt att resursfördelningen sker på rätt sätt för att rätt projekt ska kunna investeras i. Projekten som godkänns ska främja både individer och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Capital Asset Pricing Model och Fama-French trefaktormodell - Hur väl förklarar dessa modeller avkastningen på den Svenska aktiemarknaden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Johan Pantzar; Ludvig Hjalmarsson; Mylene Encontro; [2013-10-24]
  Nyckelord :Fama French trefaktormodell; FF3; Capital Asset Pricing Model; CAPM; Diebold Mariano; Regression; Marknadsportfölj; Riskfri ränta; Kollinearitet; VIF; Riskavert;

  Sammanfattning : I denna studie har vi haft som avsikt att jämföra två modeller som förklarar avkastningen på aktiemarknaden. Modellerna är Capital Asset Pricing Model (CAPM) och Fama-French trefaktormodell(FF3). Undersökningen har gjorts på Nasdaq OMX Nordic Stockholm över perioden 2002 till 2012. LÄS MER

 3. 3. Intäktsredovisning i all enkelhet, eller komplexitet? -En studie av intäktsredovisningens utmaningar och problem

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Sjöström; Patrik Ingelsbo; [2013-01-25]
  Nyckelord :Intäktsredovisning; principer; IAS 18; försiktighetsprincipen; relevans;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Ett bolags intäktsredovisning är centralt för ett företags välmående. Olika problem uppstår för olika branscher och flera redovisningsskandaler har uppdagats under de senate åren, men genomgående har “revenue recognition”, alltså att bestämma när och hur intäkter ska tas upp i sin helhet, varit en av de största utmaningarna inom intäktsredovisning. LÄS MER

 4. 4. En studie av traditionella livbolag i Sverige -En övergripande bild över potentiella konsekvenserna av IFRS och Finansinspektionens reglering i kombination på den svenska livbolagsmarknaden

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktoria Wennerberg; Sarah Kekonius; [2012-04-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Pensionsförsäkringarna kännetecknas av långa premieperioder samt långa utbetalningsperioder. Det innebär att företagen i branschen förvaltar pengarna i flera decennier och därför placerar de ofta i långa obligationer men även i aktier och fastigheter för att få högre avkastning. LÄS MER

 5. 5. Skatt på boende. En studie av de äldre reglerna rörande den statliga fastighetsskatten på boende och den nya kommunala fastighetsavgiften

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Maria Nilsson; [2008-03-18]
  Nyckelord :Skatterätt;

  Sammanfattning : ”Nu avskaffar vi Sveriges mest hatade skatt” sade finansminister Anders Borg vid en presskonferens den 19 september 2007. Förmodligen är beskattningen av boende den del av det svenska skattesystemet som genom tiderna utsatts för mest ifrågasättande och kritik. LÄS MER