Sökning: "glucose"

Visar resultat 1 - 5 av 455 uppsatser innehållade ordet glucose.

 1. 1. Har fermenterad kimchi i jämförelse med färsk kimchi effekt på fasteblodglukos hos vuxna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Nicole Andersson; Iman Issa; [2021-08-06]
  Nyckelord :Kimchi; diabetes; fasteblodglukos; random; fermenterad kimchi; färsk kimchi; fasting blood glucose; fermented kimchi; fresh kimchi;

  Sammanfattning : Abstract Title: Does fermented kimchi in comparison with fresh kimchi have an effect on fasting blood glucose in adults? Authors: Iman Issa and Nicole Andersson Supervisor: Klara Sjögren Examiner: Jenny van Odijk Programme: Programme in dietetics, 180/240 ECTS Type of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education credits Date: May 26, 2021 Background: Diabetes is one of the leading causes of death and it is proportional equivalent with age. Obesity and low physical activity increase the risk of developing diabetes. LÄS MER

 2. 2. Beskriva personers upplevelser av egenvård vid diabetes mellitus typ 2: en kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Johanna Johansson; Francine Nsabimana; [2021]
  Nyckelord :Diabetes mellitus type 2; experiences; persons; self-care; Diabetes mellitus typ 2; egenvård; personer; upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Over the last three decades, diabetes mellitus type 2, DMT2 has increased significantly all over the world. Factors that have an effect on blood sugar levels are diet, physical activity and stress. The factors also have an impact on the development of DMT2. Some other risk factors are overweight, smoking and heredity factors. LÄS MER

 3. 3. Preventiv behandling mot Diabetes Mellitus typ I : En jämförande litteraturstudie mellan Coxsackievirus-B-vaccin och behandling med GAD-alum

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Thea Evanson; [2021]
  Nyckelord :Type 1 diabetes; GAD; Coxsackievirus B; Diabetes prevention; Diabetes typ 1; GAD; Coxsackievirus B; Preventiv behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ I är ett globalt hälsoproblem som skördar många liv varje år och påverkar livskvaliteten för de drabbade. Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som leder till destruktion av insulinproducerande betaceller i pankreas och således rubbad glukosreglering. LÄS MER

 4. 4. Leachate-Based Biotic Ligand Model for Soil : Ecotoxicological Risk Assessment of Copper for Invertebrates, Plants, and Soil Microbial Processes

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Tove Florén; [2021]
  Nyckelord :Tomato shoot; Barley root; Glucose induced respiration; Nitrification; Earthworm; Springtail; EC10; SSD; Regression analysis; pH dependency; Bioavailability;

  Sammanfattning : Environmental pollution of heavy metals has become an increasing problem. Environmental risk assessments can be conducted to investigate and determine the potential risk of polluted terrestrial environments. Traditionally, risk assessments are based on total soil metal concentrations on a dry weight basis. LÄS MER

 5. 5. Produktion av polyhydroxialkanoater (PHA) med Bacillus megaterium

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Shahdokht Arab Goueini; [2021]
  Nyckelord :Bacillus megaterium; biopolymerer; polyhydroxialkanoater; polyhydroxibutyrat;

  Sammanfattning : Plastproduktionen och användningen av plast ökar varje år i hela världen och detta är ett av världens största problem. Plaster är ett svårnedbrytbart ämne och processen kan ta hundratals år. Detta leder i sin tur till att plastackumuleringen orsakar skadlig påverkan på klimat, miljö och människor. LÄS MER