Sökning: "gossip girl"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden gossip girl.

 1. 1. Manligt och kvinnligt på Upper East Side : En kvalitativ studie av tv serien Gossip Girl ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Felicia Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en filmanalys av tv serien Gossip Girl som ämnar att bidra till en förståelse kring konstruktionen av de kvinnliga och manliga rollerna. I studien analyseras samtida medierepresentationer med hjälp av teoretiska begrepp som femininitet och maskulinitet, media och representation, genus, stereotyper och identitet. LÄS MER

 2. 2. Chick Lit in the Classroom. Identity and Gender in Gossip Girl and Confessions of a Shopaholic.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Sofia Bagå; [2014-02-06]
  Nyckelord :Chick Lit; identity; gender; Gossip Girl; Confessions of a Shopaholic; the EFL Classroom; Lgr11; Judith Butler; performance; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : Language and literature give students access to new worlds and present voices thatoffer new perspectives. Literature is used in the language classroom to improve language skills and is a highly important tool in order for the students to develop andreflect on identities. LÄS MER

 3. 3. Product Placement in Television Series

  Magister-uppsats, IT-universitetet i Göteborg/Tillämpad informationsteknologi

  Författare :Carolin Moll; Monika Walicka; [2013-09-13]
  Nyckelord :Product placement; television series; marketing communications; mass media; Gossip Girl; luxury products; advertising;

  Sammanfattning : Purpose: To explore how young women are affected by the product placement of luxury products in the television series Gossip Girl.Background: Consumers are turning away from traditional ways of advertising and research has proven that advertising is more effective when the recipients are not directly aware of its promotional purpose. LÄS MER

 4. 4. Gossip Girl- Mediefenomenets inverkan på sin publik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Wachtmeister; Amalia Gyllenkrok; [2012]
  Nyckelord :stereotyper; genus; kön; kvinnligt; manligt; feminism; handlingsmönster; Gossip Girl; Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Teenage chick lit a heterogeneous genre - A comparative study of The Princess Diaries and Gossip Girl : A novel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Marie Askemyr; [2009]
  Nyckelord :chick lit;

  Sammanfattning : This essay is a comparative study of The Princess Diaries and Gossip Girl: A novel. The study aims to give support to the argument that teenage chick lit is a heterogeneous genre. Initially, the background to the essay is presented and then follows a presentation of the genre chick lit. LÄS MER