Sökning: "grundskoleelever"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet grundskoleelever.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Att förstå det lästa : En kunskapsöversikt om textsamtalsmodeller och deras effekter på elevers läsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Edenlind; Maria Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Lärarledda textsamtal; läsförståelse; metakognition; motivation; textsamtalsmodeller;

  Sammanfattning : I Lgr 11 står det att eleverna ska tränas i att använda sig av olika strategier, återge och lyssna på olika samtal, samt resonera om och sammanfatta en text. Det ägnas för lite tid åt läsförståelse ute i skolornas verksamhet och det gemensamma textsamtalet kan hjälpa eleverna framåt i läsförståelseprocessen. LÄS MER

 3. 3. SRSD - en redovisning av interventioner genomförda bland grundskoleelever, med målsättning att utveckla skriftlig berättarförmåga : En systematisk litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Grinder; Jessica Carlsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utomhuspedagogikens betydelse för elevers lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lisa Jansson; Sanne Andersen; [2019]
  Nyckelord :elementary school; elevers lärande; outdoor education; outdoor learning; primary school; utomhuspedagogik;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversikten innehåller samlad empiri från artiklar och litteratur inom genren utomhuspedagogik. Utgångspunkten har varit att ta reda på vilken betydelse utomhuspedagogik har för grundskoleelever i årskurs F-3 inom NO-ämnena. LÄS MER

 5. 5. Ett matematiskt mindset : Hur kan det visas och hur ser det ut?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Hannes Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Dweck; dynamiskt mindset; matematik; mindset; statiskt mindset; grundskola;

  Sammanfattning : Denna studie visar hur ett matematiskt mindset kan modelleras och hur detta mindset ser ut hos grundskoleelever i norra Sverige. Studien utgår från ett sociokognitivt perspektiv och inspireras av Carol Dwecks teoretiska ramverk om mindset. LÄS MER