Sökning: "häst terapi behandling"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden häst terapi behandling.

 1. 1. Hästens helande kraft : En kvalitativ studie om användandet av hästen i behandling av människor med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Angelina Ingvall Bakic; [2018]
  Nyckelord :hästunderstödd terapi; häst i terapi; hästunderstödd terapi i socialt arbete; hästunderstödda interventioner; equine assisted therapy; equine assisted learning och hippotherapie; equine assisted social work; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to describe and analyze the arguments that a number of professionals in equine-assisted therapy had for having the horse as part of the treatment of people with mental and physical disabilities. The analysis was based on two theories: Antonovsky's theory of salutogenesis, including the concept of sense of coherence, and Bowlbys attachment theory. LÄS MER

 2. 2. Bakterier och svampar påvisade i ögonprover från svenska hästar samt bakteriernas antibiotikakänslighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Ida Brantemar; [2018]
  Nyckelord :häst; okulär flora; bakterier; svampar; mykos; antibiotika; antimikrobiell känslighetstest; equine; horse;

  Sammanfattning : Ocular infections are a frequent encountered condition in horses and veterinarians in both field and hospital practice are involved in therapy decisions. Before treatment of a suspected ocular infection, cytology along with culture and susceptibility testing is recommended to guide the choice of appropriate topical therapy. LÄS MER

 3. 3. Reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad hos häst : prevalens och prevention

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Jennifer Roos; [2017]
  Nyckelord :häst; perivaskulär reaktion; flebit; tromboflebit; perifer venkateter; prevalens; prevention;

  Sammanfattning : En komplikation som frekvent ses inom hästsjukvården är reaktioner i jugularvenens vaskulära och perivaskulära vävnad. Dessa reaktioner är mer vanligt förekommande hos hästar med gastrointestinala sjukdomar och kan öka morbiditeten samt återhämtningstiden hos affekterade hästar. LÄS MER

 4. 4. Hästar som terapi inom humanvården : hälsoeffekter och risker

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Daniela Andersson; [2015]
  Nyckelord :hästunderstödd intervention terapi aktivitet; ridterapi; autism; demens; Alzheimers sjukdom; equine assisted intervention therapy activity; therapeutic horseback riding; autism; dementia; Alzheimer’s disease;

  Sammanfattning : Hästar har funnits vid människans sida i över 6000 år och används sedan några decennier tillbaka inom humanvården i form av så kallad hästunderstödd terapi. Syftet med den här litteraturstudien är att redogöra för bakgrunden till att hästar kan användas till detta, vilka effekter som kan ses med fokus på behandling av barn med autism och äldre personer samt överskådligt ta upp vilka risker som finns associerade med terapiformen. LÄS MER

 5. 5. Även om man inte tycker om människor kan man inte låta bli att tycka om en häst : -En kvalitativ studie om erfarenheter och upplevelser kring djurassisterad terapi

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierFilosofiska fakulteten

  Författare :Anna Franzén; Janni Sandberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Djur har genom alla tider varit betydelsefulla för människor på många sätt. Forskning har bland annat visat på djurs positiva påverkan på personer med psykiska problem. Vi har valt att göra en kvalitativ studie där vi genom semistrukturerade intervjuer tagit reda på hur våra informanter upplevt insatsen djurassisterad terapi (DAT). LÄS MER