Sökning: "hindunationalism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet hindunationalism.

 1. 1. Indien - världens största demokrati? : En fallstudie om huruvida Indien genomgår en demokratisk dekonsolidering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Bushra Rasheed; [2020]
  Nyckelord :Dekonsolidering; Indien; Hindunationalism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Radikalisering av unga muslimer i indienstyrda Kashmir : En jämförande litteraturstudie av radikaliseringsteorier med situationen i indienstyrda Kashmir som exempel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Karin Bhat; [2019]
  Nyckelord :radicalization; radicalization process; Kashmir; Hindu nationalism; Hindutva; radikalisering; radikaliseringsprocess; Kashmir; hindunationalism; hindutva;

  Sammanfattning : Syftet med denna komparativa litteraturstudie har varit att jämföra teorier om vilka sociala och psykologiska processer som kan vara bidragande till att unga muslimer i indienstyrda Kashmir dras till radikala och våldsbejakande grupper samt att undersöka vilken påverkan de hindunationalistiska strömningar som vuxit sig starka i Indien under de senaste decennierna har haft på radikaliseringen av denna grupp. Avsikten har varit att bidra med en fördjupad insikt om de processer som bidrar till en polarisering mellan en utgrupp (det hindunationalistiska styret) och en ingrupp (de unga muslimska aktivisterna) och genom jämförelse av olika radikaliseringsteorier utröna vilka eventuella skillnader och svagheter dessa teorier har. LÄS MER

 3. 3. Vart är Indien på väg? : En beskrivande studie av staten Indiens förändringar i medborgarskapslagen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Söder; [2019]
  Nyckelord :medborgarskap; medborgarskapslag; medborgarlag; Indien; hindunationalism; etnisk stat;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Tal om terror : Hur muslimer beskrivs av det indiska partiet Bharatiya Janata Party mellan 2008-2012

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Augustinsson; [2013]
  Nyckelord :Bharatiya Janata Party; hindunationalism; terrorism; diskurs; kritisk diskursanalys; muslimer;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöks det hindunationalistiska partiet Bharatiya Janata Party (BJP) och hur muslimer beskrivs av partiet efter bomb- och skjutattackerna i Mumbai 2008, fram till 2012. Huvudmaterialet för uppsatsen är publicerade tal från partiets hemsida, vilka analyseras utifrån en kritisk diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Akharas : En studie kring hinduisk brottningskultur

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier

  Författare :Joakim Fellers; [2008]
  Nyckelord :Hinduism; Politisk hinduism; Indien; daglig; morgon; kväll; gud; ritual; brottning; avhållsamhet; hanuman; yoga; sattva; karma; samsara; själ; indisk religion; kult; kroppskultur; celibat; asketism; hindunationalism; maskulinitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER