Sökning: "historia kvinnlig rösträtt"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden historia kvinnlig rösträtt.

 1. 1. Kvinnors rätt till högre statstjänster - Diskussionen om behörighetsfrågan i Sverige 1919–1923

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amelia Möller Andréewitch; [2018]
  Nyckelord :rättshistoria; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats görs ett nedslag i den del av kvinnorörelsens historia som behandlar kvinnors rätt till högre statstjänster. Kvinnor hade varit aktiva på den statliga arbetsmarknaden sedan mitten av 1800-talet och sedan år 1870 haft tillgång till universitetsstudier. LÄS MER

 2. 2. Kampen det varit tyst om : Svenska rösträttskvinnorna kämpade i 20 år

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Kristina Ackzén; [2016]
  Nyckelord :kvinnorösträtt; kvinnlig rösträtt; demokratisering; demokratiseringsprocessen i Sverige; Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt; Signe Bergman;

  Sammanfattning : Den svenska kvinnorösträttskampen har osynliggjorts i den nationella historieskrivningen om demokratiseringsprocessen. De engelska suffragetternas kamp är känd, och hur de offrade sina kroppar för rösträtten. Men de svenska rösträttskvinnorna offrade också sina kroppar för rösträtten i en nära 20 år lång kamp med hårt motstånd. LÄS MER

 3. 3. Döda och levande ting: genus och religion i Hilma Borelius föredrag och artiklar 1905-1930

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Nathalie Vestergren; [2012]
  Nyckelord :Borelius; genus; religion; Brown; feminisering; remaskulinisering; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Hilma Borelius (1869-1932) var docent sen 1910 och var Skadinaviens första kvinnliga studenten i litteraturhistoria. Dessutom var hon politiskt aktiv som medlem i Sveriges moderata kvinnoförbund och förspråkade kvinnlig rösträtt. LÄS MER

 4. 4. Rösträtt för alla -Att Medvetandegöra den kvinnliga rösträttsfrågan framställt ur ett läroboksperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Malin Nilsson; [2010]
  Nyckelord :Historia; Läroboksanalys; Medborgarskap; Kvinnlig rösträtt; Genus;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka hur kampen för allmän och lika rösträtt framställts i svenska läroböcker från början av 1900-talet fram till idag. Med hjälp av läroboksanalys har nio stycken läroböcker granskats. LÄS MER