Sökning: "hudvård"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet hudvård.

 1. 1. En kvalitativ bildanalys av influencer varumärkena CAIA och Rebecca Stella Beauty

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sandra Babana; Vanessa Johansson Simic; [2022]
  Nyckelord :Kvalitativ; mångfald; bildanalys; semiotik; sexistisk; livsstil; exkluderande; media och kommunikation; marknadsföring; hälsa; ideal; reklamkampanjer; lansering; SMI; influencer; sociala medier; influencer marketing; social branding;

  Sammanfattning : Studiens mål och syfte handlar om att vi vill öka kunskap och förståelse kring hur varumärkena CAIA och Rebecca Stella Beauty väljer att marknadsföra olika produkter på i olika lanseringskampanjer. I koppling till mångfaldsperspektivet. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföringens roll i sociala medier och dess effekt på kvinnliga millennials köp av hudvårdsprodukter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Andrey Parominskiy; Sarah Younes; [2022]
  Nyckelord :Social media marketing; Influencer marketing; Millennial women; Skincare industry; Social media engagement behavior; Purchase frequency; Hudvårdsindustrin; Beteende på sociala medier; köpfrekvens;

  Sammanfattning : Aim: In connection with digitalization, companies have increased their use of social media marketing and influencer marketing. Thanks to this, the skincare industry has had a magnificent effect on its sales, where millennial women are a strong target group for its digital marketing. LÄS MER

 3. 3. Mammors upplevelser av hinder och möjligheter till att vårda sitt prematura barn hud-mot-hud

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Evin Esmail Nejad; Fanny Karberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hud-mot-hud är en evidensbaserad omvårdnadsåtgärd. Vårdformen används i flera länder och är etablerad inom neonatalvården. Hud-mot-hudvård är lättillgänglig, kostnadseffektiv och har många hälsofördelar för både prematura barn och deras mammor. LÄS MER

 4. 4. Trycksårsförebyggande omvårdnadsåtgärder för äldre personer : En litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Selma Bjernulf; Josefine Liss; [2022]
  Nyckelord :inpatient; literature review; older people; pressure ulcer; preventive nursing measures; förebyggande omvårdnadsåtgärder; litteraturöversikt; slutenvård; trycksår; äldre personer;

  Sammanfattning : Bakgrund Trycksår är en vävnadsskada som uppkommer vid tryck samt skjuv och det finns flera kategorier beroende på svårighetsgrad. Det är ett tillstånd som kan orsaka svår smärta och orsaka ett lidande hos patienten. Den mest drabbade patientgruppen inom slutenvården är äldre personer som redan är sköra. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans förebyggande omvårdnadsåtgärder mot trycksår bland äldre – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Maryamo Hassan Bisri; Mohammad Dirie Qamar; [2021]
  Nyckelord :Nursing measures; pressure ulcers; prevention; the nurse; eldely patients.; omvårdnadsåtgärder; trycksår; prevention; sjuksköterskan; äldre patienter.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Trycksår är en vanlig vårdskada som kan orsaka ett stort lidande förpatienter, det medför dessutom höga kostnader både på individ och samhällsnivå.Trycksår är även vanligt förekommande problem globalt och drabbar oftare blandäldre patienter som är multisjuka. LÄS MER