Sökning: "hur konstrueras fiendebilder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden hur konstrueras fiendebilder.

 1. 1. "Frequently Refuted Lies": En argumentationsanalys av Jobbiks försvarstal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Axel Fälth; [2013]
  Nyckelord :Jobbik; antisemitism; argumentationsanalys; nationalchauvinism; fiendebilder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är baserad på en deskriptiv argumentationsanalys enligt pro et contra-modellen. I uppsatsen analyseras det ungerska partiet Jobbiks argumentation i en text från partiets internationella hemsida där man besvarar kritiken om att organisationen skulle vara antisemitiskt och antiromsk. LÄS MER

 2. 2. Vi, de Andra. En studie av identitetsproblematik och historieförmedling i Pinelopi Deltas roman "Sta mystika tou Valtou".

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Grekiska (nygrekiska)

  Författare :Erik Sjöberg; [2005]
  Nyckelord :Philology and literature; Humaniora; Humanities; Modern grekisk litteratur; Modern greek literature; ungdomslitteratur; identitet; historiebruk; nationalism; Språk- och litteraturvetenskap; History; Historia; Languages and Literatures; History and Archaeology;

  Sammanfattning : I denna uppsats undersöker jag hur nationell identitet, fiendebilder och historiskt minne konstrueras i den grekiska författarinnan Pinelopi Deltas (1874-1941) roman "Sta mystika tou Valtou". Romanen, utgiven 1937, har motiv från striderna mellan grekiska och bulgariska nationalister om herraväldet över Makedonien i början av förra seklet och har blivit en klassiker inom grekisk ungdomslitteratur. LÄS MER