Sökning: "i sagans värld"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden i sagans värld.

 1. 1. I sagans värld : - Genuspedagogiska utmaningar i förskolans läshörna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Rebecca Hauguth; Emilia Rova; [2018]
  Nyckelord :Genus; Kön; Litteraturläsning; Normkritik; Normkreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att normkritiskt granska litteraturläsning i förskolan, samt det litterära materialet, ur ett genusperspektiv. Studien belyser, med hjälp av ett poststrukturellt perspektiv, vilka möjligheter till normkritik och normkreativitet som förekommer i högläsningsaktiviteter på förskolan, genom att analysera diskursen i såväl litteratur som pedagogens bemötande och förhållningssätt. LÄS MER

 2. 2. Sagan som ett tematiskt arbetssätt I förskolan : Simsalabim, I sagans värld kan allt hända

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jessika Nielsen; Pernilla Sjöblom; [2017]
  Nyckelord :Sagor; tematiskt arbetssätt; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med denna studie är att undersöka hur sagan används i ett tematiskt arbetssätt i förskolan. Fokus i undersökningen riktar sig mot hur pedagogerna arbetar och deras reflektioner kring de sätt de arbetar på.   Metod Det är en kvalitativ studie med observationer och intervjuer som metod. LÄS MER

 3. 3. Trolland

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Elina Terese Jansson; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Solna; Tove Jansson; Massivträ; Pyramidtak; Trapplopp; Sekvens; Sagor;

  Sammanfattning : Sagor har under alla tider varit verktyg för att underhålla, inspirera och utbilda speciellt barn. För många av oss har sagan spelat en central och viktig roll i vår uppväxt och från dom har vi minnen som aldrig försvinner. Vi minns rytmen i texten, färgerna i bilden eller personen som berättade dom. LÄS MER

 4. 4. Högläsning som redskap vid barns språkutveckling : En studie av språkfrämjande arbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Josefine Eklund; [2016]
  Nyckelord :Reading; Preschool; read-aloud; shared reading and print; Högläsning i förskolan; förskollärares arbete; språkutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : SammanfattningUndersökningen jag utfört fokuserar på hur några pedagoger använder sig av högläsning som metod för främjandet av barns språkutveckling. Syftet med min studie är att undersöka hur pedagogerna använder högläsningen för att främja barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Det är skönt att fly till sagans värld - en kvalitativ studie om bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Jennianne Gustavsson; Josefine Konrad; [2015]
  Nyckelord :bilderboken; högläsning; miljö; samtal; språk; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att synliggöra och analysera bokens och högläsningens betydelse för barns språkutveckling ur ett förskollärarperspektiv. Frågeställningarna har varit hur förskollärare ser på användning av böcker samt hur högläsning blir en del av förskolans vardag. LÄS MER