Sökning: "idé och samhällsstudier 1800"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden idé och samhällsstudier 1800.

 1. 1. Lärobokens Jesus : En läroboksanalys över världens mest kända person i svenska läroböcker mellan 1860–2020

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Elin Hamberg; [2022]
  Nyckelord :Jesus; läroböcker; sekularisering; skola; kristendom;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur Jesus skildras i svenska läroböcker i religionskunskap mellan 1860–2020 samt diskutera varför det finns skillnader över tid med stöd av Selanders sekulariseringstes och Sørensen historiska analys. Metoden som använts är kvalitativ textanalys och materialet tio läroböcker mellan ovan angivna år. LÄS MER

 2. 2. Trogen intill döden : Ungdomens roll i Nordisk Ungdoms ideologiska kamp 1934–1948

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Josefina Nynäs; [2021]
  Nyckelord :Lindholmsrörelsen; Nordisk Ungdom; fascism; ungdomsrörelse; begreppshistoria; genushistoria;

  Sammanfattning : Around the turn of the century 1800-1900, “youth” became an important concept in politics and society at large. Across Europe political parties and other groups founded their own youth organizations. This also occurred in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Sverige och antisemiterna : Hur liberal och konservativnyhetsmedia skildradejudefientlighet 1879 – 1882

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Johan Romin; [2021]
  Nyckelord :Antisemitism; judar; judefientlighet; liberalism; konservatism; tidningar; nyhetsmedia; 1800–talet; politiska ideologier; politisk historia; Dagens Nyheter; Stockholms Dagblad; Nya Dagligt allehanda;

  Sammanfattning : This Master’s (60 credits) dissertation paper examines how three Swedish newspapers describe the political ideology called anti–Semitism in Germany, from the day it was born in end of October 1879 until January 1882 after the campaigns of persecution of Jews in Russia and Germany.Politically, the 1880s were formative years in Swedish history. LÄS MER

 4. 4. Att "Öfva otukt" : En studie av våldtäkt i fyra domstolsprotokoll från 1700- 1800- och 2000-talet

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Marlena Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Otukt; Sedlighetsbrott; Våldtäkt;

  Sammanfattning : In jurisprudence, a lot has happened with the women´s peace laws since 18th century. Empirical material from four criminal convictions from the 18th, 19th and the 21st centuries has been studied and comparisons have been made between now and then regardin this crime. LÄS MER

 5. 5. ARBETAREKOMMUNEN : En central men förbisedd institution inom socialdemokratin sedan 1800- talets slut

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Isak Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :Arbetarekommun; Socialdemokrati; SAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER