Sökning: "identitetsarbete socialt arbete"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden identitetsarbete socialt arbete.

 1. 1. We are the Harry Potter generation – en kvalitativ studie om litteratur, ungdomskultur och empowerment.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åza Svensson; [2011-04-05]
  Nyckelord :Harry Potter; ungdomskultur; fandom; empowerment;

  Sammanfattning : Miljontals barn, ungdomar och vuxna världen över har läst böckerna och sett filmerna om trollkarlslärlingen Harry Potter. Några av ungdomarna har sökt sig vidare till den fankultur, eller Harry Potter-fandom, som har uppstått runt om i världen och även i Sverige. LÄS MER

 2. 2. "Man vill i alla fall ha en gilla liksom ..." : om profilbildens roll i identitetsskapande och självrepresentation på Facebook

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Ellinor Björklund; [2010]
  Nyckelord :Facebook; sociala medier;

  Sammanfattning : Vi omges i vår vardag ständigt av bilder. Dessa spelar en roll för hur vi relaterar oss till omvärlden men också hur vi ser på oss själva. Idag är det enklare än någonsin att ta och dela med sig av fotografier och detta spelar roll för skapandet av vår egen identitet. LÄS MER

 3. 3. ”Man blir nog lite mer som sin omgivning” En kvalitativ studie om hur tjejer konstruerar identitet

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Matilda Herrström; Elin Israelsson; [2009-12-29]
  Nyckelord :Identitet; tjejer; socialkonstruktivism; omgivning;

  Sammanfattning : Syfte: Vi vill undersöka hur tjejer i två olika åldersgrupper och olika sociala sammanhang upplever och ser på identitet. I enlighet med det socialkonstruktivistiska synsättet granskar vi hur identitet konstrueras i den sociala interaktionen. LÄS MER

 4. 4. Vem vill och kan lyssna? : Om ungdomars identitetsarbete och hur skolan möter de ungas livsfrågor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan; Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan

  Författare :Petra Baranowski; Ursula Svebeck; [2006]
  Nyckelord :Ungdomar; Existentiella frågor; Livsfrågor; Skolan; Skolungdomar;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to get increased knowledge of young people and their experience and thoughts about existential questions, and if the adults in Junior highschool take them into consideration. Our purpose to look at the result in a gender perspective was also a part of this work. LÄS MER