Sökning: "idrottshallar"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet idrottshallar.

 1. 1. Förskollärares syn på rörelse och fysisk aktivitet i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om förskollärares syn på den fysiska aktiviteteni förskolan och hur de arbetar för att möta rörelsemålen i förskolansläroplan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Louise Segerdahl; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teachers; KASAM; the curriculum; movement; Förskola; läroplan; rörelse;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine preschool teacher’s view of how theguidelines about physical activity in the Swedish curriculum is used in the preschool. Qualitative interviews were used as method and six preschool teacherswith different experience in preschool participated. The interviews where analysed by a qualitative content analysis. LÄS MER

 2. 2. OPS – ett alternativ i byggandet avidrottshallar i Stockholm Stad?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Huss; David Svensson; [2020]
  Nyckelord :Sports and health; Investment analysis; Social economics; PFI PPP OPS; Idrott och hälsa; Investeringsbedömning; Samhällsekonomi; OPS;

  Sammanfattning : Med ett stort uttryckt behov av fler idrottshallar i Stockholms stad och begränsade kommunalaresurser har genomförandeformen OPS, Offentlig Privat Samverkan, lyfts fram i politiska diskussionersom ett alternativ för framtida investeringar. Upphandlingsformen är relativt ny och av en liten utbredning i Sverige med det mest omtalade projektet Nya Karolinska Solna. LÄS MER

 3. 3. Hälsa som värdegrund : En kvalitativ studie om hur fritidshemmets lärare resonerar kring hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Daniel Månsson; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; Fysisk aktivitet; Kost; Återhämtning; Sömn;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur fritidslärare arbetar med en hälsofrämjande livsstil utifrån läroplanen. Hälsofrämjande är indelat i tre delar som består av fysisk aktivitet, kost och sömn/återhämtning. Metoden för insamlingen utgick från en kvalitativ metod med semistrukturerade frågor. LÄS MER

 4. 4. Gymnastikredskap till idrottshallar

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Filippa Söderberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kandidatexamensarbetet har gjorts under våren 2020 inom Teknisk Design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet har gjorts i samarbete med Tage Sterner och Rudi Zangerl som arbetar och undervisar på GIH, Gymnastik- och Idrottshögskolan. LÄS MER

 5. 5. Upstairs

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Karolina Kitti; Ella Peterson-Berger; [2018]
  Nyckelord :Årsta; höghus; sport; fritid; skola; mellanstadie; högstadie;

  Sammanfattning : På Årstafältet planeras en ny stadsdel med ett publikt urbant aktivitetsstråk, och vi vill ge vår skola en särställning i denna nya byggda kontext. Årstafältet är en storskalig horisontell plats, och kräver därför en större gest - något som sticker ut och bryter av det horisontella fältet. LÄS MER