Sökning: "ballistiska robotar"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden ballistiska robotar.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Utformning av ett svenskt försvar mot fjärrstridsmedel av typen kryssningsrobotar och ballistiska robotar

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Claes Silfwerplatz; [2002]
  Nyckelord :Robots; Weapons of mass destruction; Military-technology; Kryssningsrobotar; Robotar; RMA; Massförstörelsevapen; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras hur ett svenskt försvar mot kryssningsrobotar och ballistiska robotar kan utformas.Uppsatsen konstaterar att en aktör med tillgång till kryssningsrobotar och ballistiska robotar har enfjärrbekämpningsförmåga till en förhållandevis låg kostnad. LÄS MER

 3. 3. Vilket system skall Sverige anskaffa som luftvärnsrobotdemonstrator år 2010?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Fredlund; [2001]
  Nyckelord :Guided missiles; Luftvärn; Kryssningsrobotar; Robotvapen; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett demonstratorperspektiv föreslå vilken typ av lvrobotsystem som skall vara lvrobotdemonstrator 2010. Metoden som används är att beskriva olika myndigheters uppfattning om demonstrator, den hotbild från luftmål som är aktuell 2010-2020, de aktuella svenska lvrobotsystemen och de uppgifter som FM anser att dessa skall lösa samt teknikutveckling för lvrobotar. LÄS MER