Sökning: "ballistic missile"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden ballistic missile.

 1. 1. Förutsättningar för ett markbaserat radarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Englund; [2019]
  Nyckelord :radar systems; sensor chain; ballistic missile; missile defense; military utility; technical analysis; radarsystem; sensorkedja; ballistiska robotar; missilförsvar; militär nytta; teknisk analys;

  Sammanfattning : Med den nya omvärldsutvecklingen där NATO moderniserar sitt missilförsvar i Europa samt att Ryssland har placerat taktiska ballistiska robotar i Kaliningrad påverkade Sveriges behov till att anskaffa förmågan att bekämpa ballistiska robotar. Sverige har därför anskaffat Patriotsystemet, dock utan att tillföra ett radarsystem för att invisa ballistiska robotar till luftvärnsförbandet. LÄS MER

 2. 2. Ballistic Missile Defense : Impact of technology on global politics

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Statsvetenskap

  Författare :Armin Musaefendic; [2007]
  Nyckelord :International relations; ballistic missile defense; global security; USA; China; Russia;

  Sammanfattning : Abstract The focus of this paper is to discuss ballistic missile defense (BMD) systems and their impact on international relations. I have a profound interest in the correlation between technological innovation/improvement and changes in international politics. LÄS MER

 3. 3. Framtida lufthot mot Sverige

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Michael Reberg; [2002]
  Nyckelord :Weapons of mass destruction; Guided missiles; Military-technology; Luftvärn; Luftförsvar; Kryssningsrobotar; Robotvapen; UAV; Ballistik; Missiler; Massförstörelsevapen; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002; Chefsprogrammet teknik 2000-2002; Militärteknik;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar möjliga lufthot mot Sverige i dag och i framtiden intill ca 2020 ur ett teknisktperspektiv, samt föreslår att kryssningsrobotar samt autonoma substridsdelar från dessa bör varadimensionerande för utformningen av det svenska luftförsvaret.Stridsdelar med såväl konventionella-, massförstörelse-, som möjliga framtida vapen behandlas. LÄS MER

 4. 4. Ballistisk missilforsvar - og nuklear magtbalance

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Peter Dyvad; [2002]
  Nyckelord :Kärnvapenkrig; Maktbalans; Terrorbalans; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2000-2002;

  Sammanfattning : En afhandling om nuklear magtbalancebelyst gennem en neorealistisk analyse af Ruslands og Kinas perceptioner af USA'sintentioner om deployering af et ballistisk missilforsvarssystemmed henblik på at konkludere, hvilke konsekvenser disse intentioner og perceptionerkan få for stabiliteten af den nukleare magtbalance mellem USA-Rusland ogUSA-Kina... LÄS MER

 5. 5. Vilket system skall Sverige anskaffa som luftvärnsrobotdemonstrator år 2010?

  L3-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Anders Fredlund; [2001]
  Nyckelord :Guided missiles; Luftvärn; Kryssningsrobotar; Robotvapen; Sverige; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 1999-2001;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utifrån ett demonstratorperspektiv föreslå vilken typ av lvrobotsystem som skall vara lvrobotdemonstrator 2010. Metoden som används är att beskriva olika myndigheters uppfattning om demonstrator, den hotbild från luftmål som är aktuell 2010-2020, de aktuella svenska lvrobotsystemen och de uppgifter som FM anser att dessa skall lösa samt teknikutveckling för lvrobotar. LÄS MER