Sökning: "income tax"

Visar resultat 1 - 5 av 512 uppsatser innehållade orden income tax.

 1. 1. Punktskatters påverkan på tobakskonsumtion -  En kvantitativ studie om priselasticitet och socioekonomisk status

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Axel Kamne; Jacob Stridsberg; [2020-09-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The chief purpose of this study is to determine the price elasticity of demand and thus ascertain the extent to which the excise tax on tobacco products impacts cigarette consumption. Employing data from the National Health Interview Survey conducted by the american national public health institute Centers for Disease Control and Prevention, it was found that the price elasticity assumed a value of 0. LÄS MER

 2. 2. A cross-country analysis of o shore wealth determinants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Matteo Machiorlatti; [2020-07-10]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 3. 3. The Role of Capital Taxation in Sweden: Inheritance and Wealth Accumulation over the Lifecycle

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Fanny Franov Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inequality; Capital Tax; Overlapping Generations;

  Sammanfattning : Against the backdrop of increasing levels of wealth inequality in the Swedish economy, this thesis will deploy a large scale overlapping generations model with heterogeneous ability groups to evaluate the behavioral responses of individuals across the lifecycle as well as distributional and efficiency impacts of tax policy. Specifically, the paper will examine effects resulting from a reintroduction of inheritance taxation and varying rates of increase in the capital income tax rate. LÄS MER

 4. 4. Enkelbeskattade fåmansföretag? - En beskattningsrättslig analys av ekonomiska föreningars avdragsrätt för utdelning i kombination med 3:12-reglerna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jonas Widgren; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Rådande rättsläge ger antydningar om att den avdragsrätt ekonomiska föreningar erhåller för lämnad utdelning under vissa omständigheter kan brukas på ett otillbörligt sätt. Syftet med denna framställning är att genom den rättsdogmatiska metoden försöka utreda vilka förutsättningar som måste föreligga för att ett fåmansföretag och dess ägare vid utdelning, ska kunna åtnjuta skattemässiga fördelar vid inkorporering av en ekonomisk förening. LÄS MER

 5. 5. Utdelningsbeskattning : Effekterna av investeringssparkontots införande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Mattias Mägiste; Anton Winst; [2020]
  Nyckelord :Dividend clientele; Dividend policy; effective capital taxation; stockholder structure; investeringssparkonto; profit distribution; Swedish capital taxation; Utdelningsklientel; utdelningspolicy; effektiv kapitalbeskattning; aktieägarstruktur; investeringssparkonto; utdelad vinst;

  Sammanfattning : The effects of individual income taxation direct the way they choose to receive capital flows. The clientele effect suggests, investor preferences are affected by their individual taxation. LÄS MER