Sökning: "influenser"

Visar resultat 1 - 5 av 465 uppsatser innehållade ordet influenser.

 1. 1. Sharenting – används barn som ekonomiska aktörer i sina vårdnadshavares influenserverksamheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Caroline Ohlsson; [2022]
  Nyckelord :Influenser; Influencer; influerare; sharenting; ekonomiska aktörer; barnets bästa; ekonomiska intressen; The coogan law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sharenting är ett relativt nytt fenomen som fått stor medial uppmärksamhet de senaste åren. Vårdnadshavare i form av privatpersoner och influensers tenderar att obetänksamt dela bilder och information om sina barn på nätet utan att tänka på vilka konsekvenser delandet kan leda till. LÄS MER

 2. 2. Ungdomskulturens betydelse för identitetsskapandet i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Noha Kabis; [2022]
  Nyckelord :Ungdomskultur; sociala medier; identitetsskapande; bildpedagogik;

  Sammanfattning : I studien presenteras en studie om ungdomskultur och dess betydelse, samt sociala medier och kommunikation på internet  där bildämnet och identitetsskapande är kopplat till detta.  I den här studien besvaras följande frågeställningar: Vilka sociala medier används och hur ser ungdomar på sin användning av dessa, samt om hur sociala medier har en plats i bildämnet? Vilka influenser i form av förebilder och fenomen väljer ungdomarna på sociala medier? Vilken betydelse anser ungdomarna att dessa influenser har för sitt eget identitetsskapande inom bildämnet? För att kunna besvara frågeställningarna och syftet gjordes en intervjustudie på två olika skolor vid två olika tillfällen. LÄS MER

 3. 3. Det begränsade valet - vägledning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Angelica Zivlak Pflügler; Alice Jönsson; [2022]
  Nyckelord :särskoleelever; studie- och yrkesvägledare; vägledning; gymnasiesärskola; övergång;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur studie- och yrkesvägledare arbetar medgrundsärskoleelever i deras övergång till gymnasiesärskolan och vad som fungerar bra ellermindre bra i det arbetet. I inledningen presenteras forskning som påvisar att särskoleeleverär begränsade i sina framtida val och att personal inom särskolan behöver ha kompetens iatt stötta målgruppen i ett beslutfattande. LÄS MER

 4. 4. Digitaliseringens inverkan på yrkesrollen : En kvalitativ studie om redovisningskonsulter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Julia Hansson; Loise Vestermark; [2022]
  Nyckelord :Redovisning; redovisningskonsult; digitalisering; automatisering; institutionell teori; rollteori;

  Sammanfattning : Tidigare har forskare förutspått digitaliseringens påverkan på redovisningskonsulter som nedgången för yrket till följd av att det mesta blivit automatiserat. Idag är förändringen ett faktum men branschen har lyckats möta förändringen och en ny form av yrkesroll har utvecklats. LÄS MER

 5. 5. Hur påverkas konsumenter av kulturell marknadsföring? : En kvalitativ studie om relationen mellan varumärkesimage och företags engagemang i sociala frågor och nya sociala rörelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emma Fredriksson; Joanna Lundström; [2022]
  Nyckelord :Kulturell Marknadsföring; Varumärkesimage; Varumärkesidentifiering; Nya Sociala Rörelser; Sociala Frågor; Kulturell Kontext;

  Sammanfattning : I samtidens samhälle uppmärksammas sociala orättvisor bland annat genom att sociala rörelser sprids globalt och engagerar människor som kan identifiera sig i rörelsens budskap. Att engagera sig har även börjat sprida sig till företag och konsumenter kan identifiera vilka sociala frågor eller värderingar som står bakom ett varumärke. LÄS MER